Børnene kravler og udforsker, når der tumles_foto af Adam Rieper.jpg

Glæden ved leg og bevægelse

1-3 årige skal opleve glæden ved leg og bevægelse, når de i maj er med i bevægelsesugen "Hej skal vi tumle?" Det er DGI, Børneulykkesfonden, FOA og bObles, der står bag "Hej skal vi tumle?" i uge 18 og 19 i forbindelse med Dagplejens dag. Målet er at inspirere dagplejere og vuggestuer i hele Danmark til en hverdag med positive oplevelser,

Fra det gamle Sdr. omme

Hvis ikke vi tager meget fejl er dette foto taget på Grindstedvej ved cement støberiet og ind mod byen. Det er et gammelt billede vi har fundet uden tekst, hvis nogen kender billedet hører vi gerne herom.

Vedr. Grindstedvejs billedet

som vi bragte i avisen i uge 17 har vi fået flere henvendelser, og det er Grindstedvej som der er tale om. Vi har fra tidligere ejere af huset til venstre fået oplyst at det kom i familiens eje omkring 1947. Huset er opført ca. 1938 og billedet stammer fra ca. 1950. På huset 1. etage var der på det tidspunkt to logerende fængselsbejtente.

Kommunens haller og stadions

En af de ting som fylder meget lige nu, er et punkt som var på børne og kulturudvalgets sidste møde. Haller og stadions - ny model for fordeling af ressourcer. Jeg vil lige kort fortælle hvorfor sagen overhovedet er rejst. Ved kommunesammenlægningen i 2006 blev Preben Jensen, Venstre, formand for børne og kulturudvalget. Da måden at "