Til vores sidste økonomiudvalgs møde var der 5 punkter, som omhandlede renovering, husleje og arealfordeling på 3 af vores plejecentre, det er Fynsgade, Hejnsvig og Engbo. Hele renoveringen får afledte konsekvenser for huslejebetalingen og arealfordelingen mellem boligdel og servicedelen. Renoveringen vil optimere vores plejecenter, og det vil medføre husleje stigninger i næsten alle boliger. Den enkelte boligs husleje fastsættes ud fra indkomst og formue forhold. Her vil boligydelsen variere en del. Jeg synes, det er godt vi vedligeholder vores bygningsmasse, så vi ikke lige pludselig står med nogle boliger, som ikke er tidssvarende og dermed er uinteressante for vores borgere.
Mødeplanen for 2020 var også på dagsorden, det er en plan over udvalgsmøder, byrådsmøder, budgetseminar, strategiseminar og KL møder. Her er der afsat 79 møder + de møder som afholdes i børn og unge udvalget, hvor jeg sidder som formand, her er der aftalt 11 møder. Nu er det jo ikke sådan at vi alle 25 medlemmer af byrådet har en kalender med 80 – 90 møder, vi er fordelt i de enkelte udvalg, og dermed er afsat ca. 40 – 50 møder i vores kalender + alt det løse, der kommer hen over året.
Hele budget fasen er inde i de endelige forhandlinger. Vi har været samlet en hel dag, hvor den økonomiske ramme for Billund Kommune er gennem gået og debatteret. Nu skal puslespillet lægges, ønskerne fra udvalgene og de politiske grupper skal sammensættes til et budget for året 2020. Byrådet har første behandling af budget mandag d. 7.-10 og den 8. -10 er vi samlet hele dagen igen til forhandling.
Med Venlig Hilsen
Kurt Jensen
Medlem af Billund Byråd for Socialdemokraterne
Tlf.29638364