Billedet er fra sidste forår hvor Aktive Kvinder fik Landsbyprisen.

Efter afholdt generalforsamling, har Aktive Kvinder konstitueret sig så ledes:
Formand: Tove Rasmussen, næstformand: Sys Madsen, kasserer: Inger Andersen, PR-konsulent: Ida Jensen,
Sekretær: Ritta Jørgensen, menig medl. Merete Andersen, menig medl. Solvejg Kristensen.
Suppleanter: Mona Enevoldsen og Kirsten Jakobsen.
Revisorer: Jenny Helle og Ulla Lejbach.