Regeringen har på grund af corona-krisen suspenderet anlægsloftet, der var aftalt med Kommunernes Landsforening, for at fremme ekstra aktivitet, som kan holde gang i erhvervslivet her under krisen. Meget fornuftigt og et godt tiltag. Kravet er dog at det kun gælder for 2020, og at de fremrykkede projekter skal færdiggøres i år. På byrådsmødet tirsdag d. 28. april skulle vi så vedtage hvilke projekter vi fra Billund Kommunes side kunne fremrykke.
Fra forvaltningens side var der fundet 3 projekter frem, som kunne fremskyndes. Det drejer sig om renoveringen af Billund Bad, hvor der i 2020 er afsat 2,5 mill. kr. til at starte renoveringen. Der fremrykkes 7,5 mill. kr. som var afsat i overslagsårene 2021, 2022 og 2023. En indvendig renoveringspulje på 5 mill kr. rykkes frem fra 2021 til 2020, og bruges på allerede planlagte opgaver. Samt en pulje til udvendig bygningsvedligehold med fokus på tagrenoveringer, rykkes frem fra 2022 og 2023 – i alt 6 mill. kr. Ud over ovenstående er der fokus på at realisere så meget som muligt af de eksisterende anlægsprojekter.
Derudover blev det foreslået af Lars Hansen, at påbegynde byggeriet af en idrætshal ved Vestre Skole i Grindsted. Et projekt vi fra konservativ side helt klart bakker op om, og som har været en mærkesag for os helt tilbage fra starten af 90’erne. Forslaget blev desværre stemt ned, da flertallet i byrådet ikke mente forvaltningen kunne nå at projektere anlægget, få det i udbud samt at få det bygget færdigt i 2020.
Jeg har også været ved at undersøge om nogle af vores cykelsti projekter evt. kunne fremrykkes, så vi hurtigere kunne komme i mål med at binde vores kommune sammen, men her rammes vi igen af at man ikke kan nå at projektere og gennemføre projekterne.
For egen regning tror jeg, at økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og KL for 2021, meget nemt kunne indeholde en noget større anlægsramme, for simpelthen at understøtte vores erhvervsliv. Så må vi være klar med nogle af de projekter, som der er stor opbakning til, men vi ikke kan nå i år.
Samtidig betyder fremrykningen af projekter i år, også at det skaber plads og muligheder for flere nye projekter i de kommende år.

Med venlig hilsen
Allan Munk Nielsen
Byrådsmedlem,
Billund Kommune
Det Konservative Folkeparti