En smilende Kim Frost - leverer alle sine arbejdstimer og store gulvekspertise gratis, til SOIC's halbyggeri.

Af Henny Eskildsen
Frost Gulvbelægning i Sdr. Omme, har gulventreprisen i SOIC's til- og ombygning.
Men Kim Frost som er manden bag det lokale gulvbelægningsfirma, har påtaget sig en ikke helt almindelig entreprise i halbyggeriet!
Kim Frost stiller nemlig sin arbejdskraft og ekspertise vederlagsfrit til rådighed for SOIC, i forbindelse med om- og tilbygningen.