På det sidste byrådsmøde inden jul og nytår havde vi et punkt på dagsordenen, hvor vi skulle beslutte om vi skal have et iværksætterhus i Billund Kommune.
Det har været en konservativ mærkesag i mange år, og det er glædeligt at det endelig nu lykkes, og der bliver sat gang i at oprette et iværksætterhus i Billund Kommune. Der blev i budget 2014 afsat midler til et iværksætterhus, og siden da har vi ved flere lejligheder skubbet på, for at komme i gang med oprettelsen af et decideret iværksætterhus, som målrettet skal løfte en specialiseret indsats over for iværksættere i hele Billund Kommune.
Der har flere gange været sagt, at man ikke ”bare” skulle have et kontorhotel for iværksættere, men det har virket som det har været en syltekrukke og et pseudo-argument for ikke at komme i gang med realiseringen. Allerede tilbage i 2013 havde man bestilt en rapport, som beskrev hvordan et iværksætterhus kunne være med til at fremme yderligere iværksætteri i hele kommunen, men åbenbart kunne denne rapport ikke bruges den gang. Rapporten beskrev ellers i detaljer, hvordan et sådan hus kunne indrettes, for lige præcis ikke bare at blive et kontorhotel, men et hus, som kunne yde en målrettet og specialiseret indsats over for virksomheder og iværksættere.
Denne rapport er heldigvis blevet fundet frem fra skrivebordsskuffen og støvet af, og kommer nu til at ligge til grund for det kommende iværksættermiljø i Billund Kommune. Iværksætterhuset bliver en realitet, når Billund Erhvervsfremme flytter sammen med Capital of Children Playful Minds og LEGO Ventures på Kløvermarken i Billund, og medens CoC Playful Minds og LEGO Ventures kommer til at være målrettet iværksættere og virksomheder, der fremstiller produkter målrettet børn, så skal Billund Erhvervsfremme yde service målrettet alle andre brancher.
Fra konservativ side er vi meget glade for, at byrådet besluttede at frigive bevillingen til etablering af huset, så vi fremadrettet har et miljø, der kan fremme iværksætteri og tiltrække nye virksomheder.
Bedre sent – end aldrig!

Med venlig hilsen
Allan Munk Nielsen,
Sdr. Omme
Byrådsmedlem
Billund Kommune
Det Konservative Folkeparti