Af Malene Andersen -
Den 2. februar 2020 blev der afviklet Brag i Hallen i Sdr. Omme Multicenter. Hallen var hele dagen fuld af glade og veloplagte spillere samt tilskuere. Dagen bød på indløb, navneopråb og musik, hele dagen kunne tilskuere og spillere nyde godt af kaffe/the, kage og frugt i cafeteriaet.

Der skal lyde en stor tak for opbakningen til arrangementet, af forældre og andre der dagen lang gav støtte
til spillerne. En stor tak til alle frivillige der kom med kage og til Min Købmand i Filskov, som havde sponsoreret en stor flot kurv til en vinder blandt alle dem der har været sponsor til et hold. Ligeledes skal der lyde en stor tak til U17 drenge og U19 piger der havde sat dagen af til speakertjans i hallen, til hallens personale for god betjening, til trænere, dommerbordsbemandingen og alle andre som har bidraget til at denne dag forløb vellykket.

Læs mere om stævnet i Lyngposten...