I en pressemeddelelse skriver Billund Kommune:

Byrådet i Billund behandler på deres møde i aften, tirsdag den 12. marts, en anmodning fra Byrådsmedlem Simon Nicolajsen Jørgensen (S), der har søgt Borgmester Ib Kristensen om sygeorlov fra arbejdet i Billund Byråd.

Simon Nicolajsen Jørgensen har meddelt Borgmesteren, at han i en periode ikke kan deltage i byrådsarbejdet, da han er deltidssygemeldt på grund af stress.

Jeg har et arbejde som trainee hos en ejendomsmægler, og går op i mit byrådsarbejde. Begge dele er utrolig spændende, men også tidskrævende og jeg har den seneste tid oplevet stresssymptomer som har fået min læge til at anbefale, at jeg i en periode holder pause fra by- og udvalgsarbejde og går på deltid på mit arbejde.

Jeg er utrolig ærgerlig over, at jeg bliver nød til at trække stikket i en periode, da jeg brænder for det jeg laver og er meget pligtopfyldende. Jeg har dog valgt at følge lægens anvisning, så jeg forhåbentlig hurtigere kan vende tilbage til byrådsarbejdet, siger Simon Nicolajsen Jørgensen.

Simon Nicolajsen Jørgensen, der er fra og bor i Billund, blev valgt ind i byrådet for Socialdemokratiet ved valget i 2013. Han sidder i Børneudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, og han har derudover følgende hverv.

Valgbestyrelse vedr. kommunale valg
Valgbestyrelsen vedrørende folketingsvalg og folkeafstemninger.

Mens Simon Nicolajsen Jørgensen har sygeorlov indtræder stedfortræder Gitte Mortensen i byrådet og i hans øvrige hverv.

Gitte Mortensen er ansat som Social- og Sundhedsassistent i Billund Kommune, hvor hun lige har fejret 25 års jubilæum i februar måned. Hun har siden 2010 været fællestillidsrepræsentant for FOA på Ældreområdet.

Gitte Mortensen bor privat i Grindsted med sin familie og hun er aktiv som formand for vågetjenesten.