Mindre end to uger efter at have opjusteret forventningerne til årets overskud på grund af det forestående salg af sparekassens aktier i Sparinvest Holdings SE, nedjusterer Den Jyske Sparekasse nu igen forventningerne.

Det forestående aktiesalg fik 28. juni sparekassen til at opjustere resultatforventningerne med 80 mio. kr., men som følge af større nedskrivninger end forventet barberer sparekassen nu 60 af de 80 mio. væk igen.

I stedet for et overskud i intervallet 200-220 mio. kr. forventer Den Jyske Sparekasse nu et overskud for 2019 i intervallet 140-160 mio. kr., altså 20 mio. mere end oprindeligt udmeldt.

Det er en kombination af de tidligere offentliggjorte øgede nedskrivninger i 1. kvartal samt 2018-regnskaber under det forventede fra nogle af sparekassens erhvervskunder, der har fået Den Jyske Sparekasse til at foretage en supplerende gennemgang af en række erhvervsengagementer.

Gennemgangen har vist et behov for yderligere nedskrivninger på erhvervskunder udenfor landbrugssektoren på ca. 50 mio. kr. Den Jyske Sparekasse oplyser, at der typisk er tale om mindre og mellemstore erhvervskunder, som har været kunder i sparekassen i en årrække, men hvor den erhvervs- og konkurrencemæssige udvikling har svækket disse virksomheders forretningsgrundlag. Samtidig må det konstateres, at afviklingen af nogle af sparekassens igangværende inkassosager viser sig dyrere end først antaget.

Den resterende reduktion på 10 mio. kr. forklares ved, at rentemarginalen fortsat er under pres. Dette modvirkes ikke fuldt ud af et ellers højt aktivitetsniveau med stigende gebyr- og provisionsindtægter.

Omkostningerne holder sig fortsat på det budgetterede niveau.

Sparekassen forventer som tidligere oplyst at offentliggøre halvårsrapporten for 1. halvår 2019 den 12. august.