Christian Thaysen, Christen Thaysen og Jes Svanberg ved det nye byggeri på Farvegade 18 i Sdr. Omme.

Håndværkerne har travlt i Sdr. Omme i øjeblikket.
5 huse er på vej og flere har kig på de nye byggegrunde på Møllegrunden, som har fået en prisjustering nedad

Af Villy Guldbrand Jensen -

Optimisme slår igennem i Sdr. Omme, hvor der p.t. er 5 boliger under opførelse.
Dertil kommer at en række byggegrunde på Møllegrunden er sat ned i pris, og derfor er ekstra attraktive.
På Farvegade 18 og 19 er der gang i to større byggerier.
Tømrermester Christen Thaysen med frue bygger et 390 kvm. stor bolig kombineret med kontorfaciliteter og garager på grunden, der tidligere har huset Sdr. Omme Varmeværk, inden de flyttede ud på Nedergårdsvej.
Firmaet bibeholder værkstedet på Simmelbrovej, men vil flytte bogholderi og kontorfaciliteter i det nye byggeri som efter planen står færdig til april i 2020.
- Men det bliver dog ikke med garanti, for vi skal jo holde forretningen kørende samtidig, fortæller Christen Thaysen der p.t. beskæftiger 9 mand, som blandt andet arbejder for et større faciliti virksomhed over hele landet, og klarer mange af deres vedligeholdelses- og om forandringer, og samtidig har vi mange byggeopgaver for Mc Donald burgerkæden.
Vi har aldrig før bygget et nyt hus som Totalantreprenør, så det er utrolig spændene at bygge sit eget som det første.
Grunden købte Christen og Camilla i 2019, men geodætiske undersøgelser viste at grunden ikke var stampet som krævet for at være byggemoden grund og at der var murbrokker i undergrunden.
Det betød at grunden blev gravet op helt ned til 7 meters dybde – og det gav lidt snak i byen, fortæller Christen Thaysen.
En snak som formanden for Sdr. Omme Fjernvarme Erling Andersen dog kan give en klar tilbagemelding på.
- Vi solgte i sin tid grunden til en anden person, og grunden var da oprenset for eventuelle miljøforureninger – men ikke stampet som den skulle hvis den skulle være solgt som byggemodnet grund.
Vi valgte dog at gå ind i sagen igen, selv om den var solgt videre til Christen Thaysen, og fandt en løsning hvor vi sørgede for at grunden blev byggemodnet, til begge parters tilfredshed.
Som et lille kuriosum kan nævnes at det kommende hus ikke bliver opvarmet af fjernvarme, men af jordvarme.
- Jeg kunne simpelthen ikke forsvare at bruge fjernvarme, da samtlige rum er åben op til kip, og dermed rigtig mange m3 rum. Derfor vil den faste afgift blive høj.

Flere huse på vej
På Farvegade 19 er Rasmus Frede Gade Kristensen i gang med at bygge sin nye private bolig.
Et hus på 220 kvm. som endnu ikke er kommet under tag.
På Holdgårdsvej er der en villa der er tæt på at være færdig.
Og i Rahbeksparken er der p.t.to nye boliger under opførelse og på Møllegrunden er der klar til flere huse.
Et stort skilt ved vejen fortæller om byggegrunde fra 172.500 kroner og efter forlydende er de første grunde reserveret.
Her er der lavet en hovedledning på hele grunden, så Sdr. Omme Varmeværk kan levere varmen til de der ønsker det.
- Og vi kan sagtens være med, fortæller formanden for Sdr. Omme Varmeværk Erling Andersen.
Vi tilbyder altid at lave en beregning for kommende husejere, hvor de kan se hvad prisen er for fjernvarme contra andre opvarmningskilder, og hvis man tager de driftsomkostninger med som folk får ved at have egne pumper til f.eks. luft til vand og andre opvarmningsmetoder kan vi sagtens være med.
OG – så må man ikke glemme at fjernvarme i dag er 99,2% Co2 neutral, fortæller Erling Andersen.