Kommunalvalget er afviklet d. 16-11 og 25 nye medlemmer er valgt til byrådet. Jeg har haft fornøjelsen af at deltage i byrådsarbejdet i næsten 8 år. Det har været en spændende rejse med mange udfordringer og opgaver. Jeg vil gerne tage en tørn mere i byrådet, hvis der er opbakning og stemmetildelingen er tilstrækkelig til en plads. Vi er meget klogere tirsdag aften.
På byrådsmødet i tirsdags var der 4 anlægsregnskaber, som blev forelagt til behandling og endelig godkendelse. Alle budgetter har holdt sig inden for de rammer, der er lagt for de opgaver, som skulle løses. Det største anlægsregnskab er Børnenes Univers Grindsted Syd, som har plads til 130 børnehavebørn, 28 vuggestuebørn, 12 børn med særlige behov samt ca. 50 ansatte. Her var der budgetteret med en udgift på næsten 35 mil. kr. til etablering. Anlægsregnskabet viser, at der er ubrugte midler på godt 60.000 kr. En af de meget trælse anlægsregnskaber er udskiftning af MGO-plader (vindspærreplade), som er brugt på SFO-bygningen og hallen i Hejnsvig. Pladerne var, på tidspunktet da byggeriet blev udført, et godkendt byggemateriale. Det har vist sig efterfølgende, at de ikke havde de egenskaber, en sådan plade skulle have. Tværtimod tilførte de fugt ind i den bagved liggende konstruktion, hvilket ville ødelægge den. Der var afsat 2,2 mio. kr. til opgaven, og der var godt 120.000 kr. tilbage af budgettet.
Der er planer om en stor solcellepark nordvest for Grindsted grænsende op til Ringkøbing-Skjern Kommune. Arealet udgør 104 ha. Anlægget forventes at kunne producere strøm til ca. 21.000 husstande. Området bliver indhegnet for at holde kronvildt ude fra installationerne. På ydersiden af indhegningen kommer der et læhegn til afskærmning. Det er et forslag, som helt er i tråd med den grønne omstilling, hvilket jeg er fortaler for. Lokalplan-forslaget sendes i høring nu og 8 uger frem.
Sdr. Omme Skole ønsker at nedsætte valgperioden for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen fra 4 år til 2 år. For dem der ønsker det, er der givet mulighed for dette. Det skulle gerne give større interesse for at indtræde i skolebestyrelsen.
Taksten, som Billund Kommune afregner med Filskov Friplejehjem er blevet reguleret. De får samme takst som kommunens andre plejehjem. Her er der tilført 61,65 kr. ekstra pr. borger pr. døgn. Det giver en ny dagstakst på 1229,65 pr. borger i 2022.

Med Venlig Hilsen
Kurt Jensen
Medlem af Billund Byråd for Socialdemokraterne
Tlf. 29638364