Erik Poulsen fra Aktiv Leg og Tommy Christensen, idemand bag anlægget, foran hængebroen og tårnet. Jordvolden bliver tilsået med græs og forsynet med trin op til hængebroen.

Af Villy Guldbrand Jensen -

I disse uger arbejder både professionelle og frivillige på at bygge en Tarzanbane i det lille skovområde bag ved Filskov Kro og fodboldgolfbanen i Filskov.
Banen bliver lavet i forbindelse med Kløverstien der går gennem området.
Ideen fik Louise Sandfeld fra Filskov Kro og Tommy Christensen, der er formand for Filskov fodboldgolf.
- Vi syntes skoven var lidt misligeholdt, og fik så ideen til at lave noget der kunne supplere både fodboldgolfbanen og kroen, fortæller Tommy Christensen, der sammen med Louise Sandfeld satte sig ned og lavede nogle skitser over hvad de kunne forestille sig arealet blev omdannet til.
Og det endte ud i et stort lege- og fritidsland med 2 shelters, 3 hængekøjer og 2 bålhytter samt masser af legeredskaber i form af hængebroer, klatrevægge, tunneller og meget mere.
Til at dække det økonomiske har man fået bl.a. LAG-midler og støtte fra Friluftsrådet i Billund Kommune.
Og så har man valgt at det hele skal være tilgængeligt for alle.
Man kan således ikke booke shelters, men skal selv komme forbi og se om der er ledigt.

Professionelle og frivillige
Planerne om et lege- og fritidsland har været længe undervejs.
- Det er ved at være lang tid siden vi fostrede ideen, fortæller Tommy Christensen, men på grund af forskellige forhindringer, bl.a. fejl i udbudsmaterislet er det først nu vi er kommet i gang, men nu rykker vi så til gengæld også.
Firmaet Aktiv Leg i Hejnsvig, med Erik Poulsen i spidsen arbejder i disse dage på højtryk med at etablere legeredskaber, shelters og bålhytterne, godt hjulpet af en lang række frivillige – hovedsagelig venner og familie - der afsætter 2 til 3 weekender med at færdiggøre mange af tingene, ligesom de i starten var med til at rydde skovbunden og gøre klar til at der kunne startes op på at bygge de mange ting.
Bl.a. vil de frivillige selv beklæde de to shelters der får klatrevægge på ydersiden.
Der bliver også plads til to bålhytter – en lille og en stor – der bliver indrettet med bord og rindende vand, ligesom der bliver trukket strøm ud til hytterne, så de også kan bruges efter solnedgang.
Den store bålhytte bliver indrettet med gasgrill og med plads til 60 personer.

Spændende opgave
Firmaet Aktiv Leg fra Hejnsvig fik opgaven med at etablere pladsen, og Erik Poulsen fortæller:
- Vi fik skitserne til hvordan de ønskede området indrettet og så arbejdede vi videre ud fra det og tilføjede noget ud fra vores egne erfaringer.
Vi vil meget gerne lave den slags opgaver, og da vi producerer det hele selv, gør det os meget fleksible overfor kundens ønsker.
Der arbejdes på at langt det meste står klar til den 4. juli hvor der afvikles en stor fodboldgolfturnering på banerne i Filskov.