Billedet her er fra dagen da gensynet mellem beboere og frivillige hjælpere blev markeret med champagne.

Fra Filskov Friplejehjem har vi modtaget:

Efter 10 år med friplejestatstilskud er Filskov Friplejehjem pr. 1. april 2020 nu kommet på kommunal takst ligesom de øvrige plejehjem i Billund Kommune. Pga. af Coronaen faldt aftalen med kommunen imidlertid først på plads i juni 2020.
Bestyrelsen har siden, ud fra Friplejehjemmets værdigrundlag, arbejdet med at få tilpasset den fremtidige økonomi til det nu lavere driftsniveau. Faktuelt har det været nødvendigt at arbejde med et sparemål med en nedgang på godt 30% af vores hidtidige driftsbudget svarende til ca. 7 mill. kroner årligt.
I en sådan situation har det derfor været nødvendigt at se på alle områder af driften. Således bliver der i kommende tid udmøntet besparelser på både ledelsesniveau, aktivitetsområdet og på køkkenområdet. Heldigvis har det kun i mindre grad været nødvendigt at foretage besparelser på plejeområdet. Filskov Friplejehjem leverer derfor også fremover den gode pleje, som vi i mange år har været kendt for.
En af ændringerne i den nye samarbejdsaftale med Billund Kommune er, at Friplejehjemmet fremover skal have tilknyttet en fast sygeplejerske, ligesom kommunens øvrige plejehjem har det. Bestyrelsen har her valgt, at få tilført midlerne fra Billund Kommune til ansættelse af egen sygeplejerske.
Bestyrelsen vil sammen med medarbejderne og de frivillige, i den kommende tid, arbejde hårdt på at få implementeret alle de nye tiltag, hvor en del arbejdsopgaver bliver omfordelt. I forhold til, at der stadig skal tages hensyn til Coronaen, bliver planlægningen på aktivitetsområdet stadig præget at dette forhold.
Vi vil i overgangsperioden gøre alt for, at særligt beboere og pårørende kommer til at mærke så lidt som overhovedet muligt til ændringerne i det daglige. Bestyrelsen forventer at de kommende ændringer vil være endeligt implementeret i løbet af det næste halve år.