Formand og næstformand Kristian Hansen og Jan Christensen, Åskov Golfklub.

På den ordinære generalforsamling i Åskov Golfklub blev der valgt to nye medlemmer til bestyrelsen. Det var Preben Strand og Erik Thomsen, som afløste Marianne Brændstrup og Brian Moesgaard. Desuden var der genvalg af Kristian Hansen til bestyrelsen samt af Anne Marie Kristensen og Gert Hartvigsen som suppleanter til bestyrelsen. Desuden genvalg af Niels Jørgen Nielsen som revisor og Valther Vestergaard som revisorsuppleant.
Den årlige hædersbevisning som ”årets spiller” tilfaldt i år et par, nemlig Bodil Jensen og Ole Würtz, der i en årrække har ydet en meget stor indsats i begynderudvalget, hvor de har arbejdet ihærdigt med at hjælpe nye golfspillere godt i gang i Åskov Golfklub. Grundet sygdom var de desværre ikke til stede på generalforsamlingen, men de er informeret om denne hædersbevisning.
I forlængelse af generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: Kristian Hansen – formand og baneudvalgsformand, Jan Christensen – næstformand, Erik Thomsen – kasserer, Erik Jensen – begynderudvalgsformand og Preben Strand – sportsudvalgsformand.
Sekretærfunktionen varetages af Thomas Jul Hansen på kontoret, og det er desuden besluttet, at turneringsplanlægning fremadrettet varetages på kontoret.
Regnskabet viser et overskud på kr. 363.814, efter afskrivninger på kr. 96.941.
Vi er rigtig glade for, at økonomien i den grad har stabiliseret sig, men det skal også bemærkes, at dette års resultat er begunstiget og nogle særlige indtægter.
Vi har modtaget refusioner og tilskud i forbindelse med covid-19 for i alt kr. 95.275 samt gaver fra medlemmer m.fl. for i alt kr. 35.300.
Desuden har greenfee- og firkløverindtægter været ekstraordinært høje i det afsluttede regnskabsår, fortalte formanden Kristian Hansen i sin beretning.
Åskov Golfklub kan i 2022 fejre 30 års jubilæum – helt præcist den 19. maj 2022.