Nu er folketingsvalget overstået og jeg vil her gerne benytte lejligheden til at ønske de genvalgte og de nyvalgte folketingsmedlemmer tillykke med valget.
Det lykkes både Anni Matthiesen fra Venstre og Troels Ravn fra Socialdemokratiet, begge opstillet i Vejen kredsen, at opnå genvalg, det er jeg glad for, de gør et kæmpe stykke arbejde for vores område, og der skal herfra lyde et stort tillykke til begge med et fortjent genvalg.

Vi har i Voksenudvalget bedt om en statut over projekter på voksenstøtteområdet, jeg vil ikke gennemgå dem alle blot fremhæve en enkelt.
Det projekt jeg gerne vil slå et slag for at udbrede kendskabet til er.
Fællesskabscafeer - et projekt for ensomme hjemmehjælpsmodtagere.
Projektet formål er at visitere ensomme ældre hjemmehjælpsmodtagere til en særlig indsats mod ensomhed i samarbejde med lokale frivillige organisationer.
Både Billund kommunes borgere og borgere, der har valgt fritvalgsleverandør kan visiteres til projektet.
Indsatsen består af:
1. Opsporing og motivation af potentielle borgere i målgruppen.
2. Ledsagelse og deltagelse i en række fællesskabscafeer på flere af de lokale plejecentre. Her vil borgeren møde frivillige og aktive ældre, der præsentere dem for et udsnit af lokalområdets aktivitetsmuligheder.
3. Individuel indsats: ønsker borgeren ikke at deltage i en fællesskabscafe, vil man kunne modtage individuel vejledning og evt. ledsagelse til aktiviteter efter eget valg.

Der er i projektet plads til ca. 75 borgere.
Grunden til at jeg omtaler netop dette projekt er at Status er at relativt få ensomme hjemmehjælpsmodtagere ønsker lige nu at deltage i en fællesskabscafe. Borgerne er blevet opsporet og søgt motiveret af plejen men efterspørgslen er relativt begrænset.
Projektet opstart er derfor ændret, så alle borgere i projektet tilbydes en individuel indsats der tilgodeser deres ønsker og behov.
Det er et mål der på sigt, som planlagt etableres fællesskabscafeer på de større plejecentre. På de mindre plejecentre kan ensomme borgere ledsages til aktiviteter, der i forvejen foregår på plejecentret. Der er pt. 50 af 75 pladser besat.
Jeg synes det er et rigtig godt projekt, som vi gerne vil have op at køre på fuld blus.

Med venlig hilsen

Robert Terkelsen
Formand for voksenudvalget(V)
Billund kommune
Mobil 23306054