Et familie foto fra 1947 af familien Kirsten og Knud Knudsen med deres tre sønner og nogle venner, billedet er skænket af drengen med hunden.