Billedet er fra en gymnastikopvisning på idrætspladsen i 1951 og er blevet skænket af Else Borch som er med på billedet.
Hendes far, købmand Nicolaj Borch, døde i 1944 kun 40 år gammel. Bagerst på billedet ses kartoffelmelsfabrikken, som senere blev til kreaturslagteri og senere til foderstofhandel (møllen) som vi kendte den.