Vi står alle midt i juledagene. Året er ved at rinde ud, og et nyt år venter forude. En byrådsperiode er afsluttet, og her er der en helt ny 4-års periode foran os. Byrådet har fået en ny sammensætning med flere nye personer og nye arbejdsområder. Det sidste byrådsmøde er afholdt, og her har vi fået nye styrelsesvedtægter, der har flyttet rundt på nogle af de opgaver, som en kommune skal løse. Teknik og Miljø skal fremover varetage hele kulturområdet. Det omfatter bl.a. bibliotek, museum, borgerservice, fritidscentre, folkeoplysning samt kulturelle aktiviteter. Udvalget får et nyt navn, som skal dække området Teknik, Plan og Kultur. Børneudvalget ændrer navn til Børn og Familie og får tilført ansvar for 10. klasse, 10.+ og ungdomsskolen. Unge- og Kulturudvalget ændrer navn til Unge, Uddannelse og Beskæftigelse. Udvalget vil få opgaver fra Voksenudvalget. Det er bl.a. beskæftigelsespolitik, integrationspolitik og veteranpolitik. Vores Byråd i Billund kommune ændrer navn til kommunalbestyrelse. Begrundelsen er, at vi gerne vil sende et signal til vores borgere, at det er en bestyrelse, som varetager hele kommunen. Hvis man vil se styrelsesvedtægterne for Billund kommune, er de tilgængelige på hjemmesiden.
Nogle af de opgaver, der ligger foran os i den nye kommunalbestyrelse, er bl.a. hele ældreområdet, som skal have et omfattende eftersyn, da vi skal gøre det bedre på dette område. I Sdr. Omme skal der opføres en ny børnehave med vuggestue. Det bliver spændene at følge hele forløbet, som starter i 2022, og den skal stå færdig i 2023. Jeg ved, det er et stort ønske fra hele byen med en ny børnehave. Cykelstien mellem Sdr. Omme og Filskov skal gøres færdig med en dobbeltrettet cykelsti fra Sdr. Omme til Simmelvej. Sdr. Omme Multicenter har et projekt, hvor hele bygningen, der rummer fodboldafdelingen, skal nedbrydes, og ny og mere tidssvarende bygning skal opføres. Den vil få flere lokaler, som er multifunktionelle, hvilket er en mangelvare. Efter den tidsramme der er sat, skal projektet startes i 2023 med afslutning i 2024. Dette er blot nogle få af de opgaver, der ligger foran den nye kommunalbestyrelse. Endnu en gang glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen
Kurt Jensen
Medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet
Tlf. 29638364