Når mit faste indlæg, hver fjerde uge i Lyngposten, kommer næste gang, er kommunalvalget 2021 overstået. Jeg er enten stemt ud af byrådet, eller jeg har fået fire år mere som folkevalgt. Jeg håber naturligvis på det sidste, men uanset hvad, vil jeg gerne sige en kæmpe tak for de fire år, jeg som minimum har fået til, at kæmpe for mine og Dansk Folkepartis mærkesager og politik.
Efterhånden som valget nærmer sig, eksploderer det nærmest med læserbreve fra de nye kandidater, og fra de byrådspolitikere, der håber på genvalg. Der kommer gode forslag, mindre gode forslag, og hist og her rigtig dårlige forslag, både i læserbrevene og på de valgmøder, der afholdes. De nye kandidater synes jeg egentlig bare skal give den gas. De er ikke en del af tidligere beslutninger, og har ikke ansvar for dem. De kan heller ikke forventes at have fuldt kendskab til, om et forslag er praktisk/økonomisk muligt. Når det gælder de siddende byrådsmedlemmer, synes jeg til gengæld, der bør gælde lidt andre regler og standarder.
Valgflæsket, ja jeg havde nær sagt hykleriet, bør simpelthen have en nedre grænse. Hvordan kan man sidde til et vælgermøde og ytre sig, eller udbrede sig i læserbreve, om hvor meget man vægter udviklingen i landsbyerne, og hvor vigtigt det er, at byrådet bakker op om de frivillige. At det er helt galt med samlingen af psykiatri og handicap, eller hvor vigtig den grønne omstilling er, når man selv har stemt for det modsatte i løbet af det seneste år? Hvordan kan man med den ene hånd skrive om, hvor meget pleje og omsorg for de ældre betyder for en, samtidig med man med den anden hånd, i et halvt år, fjerner den pulje, der skal dække håndteringen af kommunens demente? Her er, lettere omskrevet, hvad en ny kandidat skrev i et læserbrev ”Det er jo ikke de sidste uger op til et valg, der definerer din politik, det er de fire år mellem valgene!”
Jeg slutter med nogle ting, der har defineret mig og min politik, de fire år jeg har siddet i byrådet:
At det ikke er centralt for integrationspolitikken for Kultur og Fritid, at udlændinge har mulighed for, at ”berige” den danske kultur med deres egen kultur. (Stemt ned af Venstre og Socialdemokratiet)
At beboerne på Plejehjemmet Frihavnen ikke skal betale for tidligere beboeres mangelfulde betaling af husleje, mangelfuld revision af tidligere regnskaber og et ubrugeligt fællesareal, vedtaget af det tidligere byråd. (Stemt ned af Venstre Socialdemokratiet og Radikale)
At byrådet ikke skal bestemme, om kommunens ansatte ryger i deres pauser, under hjemmearbejde og i deres private biler. (Stemt ned af Venstre, Socialdemokratiet, De Radikale og Lars Hansen)
At man ikke fjerner Demenspuljen, og klippekortordning til borgere i eget hjem, for at dække over overforbrug på andre politikområder. (Stemt ned af Venstre, Socialdemokratiet, De Konservative og De Radikale)
At man ikke lukker plejehjemmet i Stenderup-Krogager. (Stemt ned af Venstre, Socialdemokratiet, De Konservative og De Radikale)
At man ikke øger forældrebetalingen på SFO. (Stemt ned af Venstre, Socialdemokratiet, De Konservative og De Radikale)
At man adskiller Handicap og Psykiatri igen allerede i 2022, når alle tilsyneladende er enige om, at sammenlægningen ikke dur. (Stemt ned af Venstre, Socialdemokratiet, De Konservative og de Radikale)
At man afsætter penge til renovering af tandundersøgelses klinikkerne i landsbyerne, så de kan bevares. (Stemt ned af Venstre, Socialdemokratiet, De Konservative og de Radikale)
At man, i takt med udviklingen af ”Børnenes Hovedstad”, skal stræbe mod, at kommunens øvrige byer er lige så gode steder for børn, som Billund by. (Stemt ned af Venstre, Socialdemokratiet og De Konservative/Lars Hansen, på det tidspunkt løsgænger)

Med venlig hilsen
Mogens Jørgensen,
Sdr. Omme, 23234360
Næstformand for Dansk Folkeparti i Billund Kommune
Medlem af Økonomiudvalget og Unge & Kultur udvalget