Du skal kende din fortid for at forstå din nutid og forme en fremtid.

At det skulle være dagens menu der bestod af stegt flæsk og persillesovs med rødbeder, som kunne samle 100 mennesker på Sdr. Omme Kro torsdag aften - blev hurtigt gjort til skamme.
Efterhånden som arrangementet skred frem voksede arbejdsiveren og mængden af idéer, til en ansigtsløftning af byens værdier.
Sdr. Omme Borger & Erhverv samt den åbne kontaktgruppe i Landsbyrådet som arbejder med Sdr. Ommes Kulturarvsprojekt, havde sammen arrangeret og indbudt borgerne i Sdr. Omme, for at diskutere og arbejde med byens kulturarv og fremtid.
Arv og oplæg
Chris Engslund bød deltagerne velkommen inden han overlod ordet til projekt- og mødeleder Tenna Tychsen fra Promonitor Interaction.
Tenna informerede om aftenens program, som helst skulle udmunde i konkrete projektemner til det videre arbejde med Sdr. Ommes Kulturarv koblet sammen med byens fremtid.
Efter indtagelse af den gode danske mad, kom museumsinspektør Gudrun Gormsen på banen.
Hun fortalte historien om Sdr. Omme, byen som opstod på den golde hede omkring 1870. Dengang Hedeselskabet begyndte at opdyrke de store hedearealer omkring Omme, som området kaldtes på daværende tidspunkt. Gudrun gravede fortiden og arven frem for de fremmødte borgere og gjorde opmærksom på de værdier, som byen er i besiddelse af.
Arv og fremtid
Arkitekt og professor Jan W. Hansen har siden i vinters observeret Sdr. Omme med andre og nye øjne, fra den fysiske og arkitektoniske vinkel.
- Hovedgaden er ikke noget at råbe hurra for og alligevel ar der bygninger som kræver at blive bevaret og måske endda fremhævet i bybilledet, siger Jan W. Hansen.
Arkitekten betegner Sdr. Omme som en mindre provinsby der har ændret status fra handelsby, til en boligby.
Derfor er det vigtigt at tænke i andre og grønnere baner, når der tales om ny bebyggelse i Hovedgaden. Tilbagetrukket boliger med grønne forhaver er under alle omstændigheder et smukkere syn end tomme butiksfacader og halvtomme boliger, som ikke bliver vedligeholdt.
Attraktiv grøn boligby.
Med udgangspunkt i historien, blev der koblet en rød tråd til bebyggelse og menneskers liv i Sdr. Omme, da mødets deltagere fik til opgave at komme med forslag om fremtiden i den viljestærke by.
Snakken gik lystigt og mange initiativer kom for dagens lys - godt hjulpet på vej af Jan W. Hansens inspirerende oplæg.
- En billig og miljøvenlig forskønnelse af Hovedgaden kan bestå af grønne områder, eller blot med enkelte træer, forslog Jan W. Hansen.
Arkitekten fremviste flere forslag om at samle byens naturlige "kløft" (fra Sig-engen og i retning mod Omme Å), med et grønt og børnevenligt parklignende område, og at forskønne Sdr. Ommes eneste lyskryds med træer ved Sigfred Egs gård og måske lidt grøn beplantning, foran Sdr. Omme Kro.
Forslagene om beplantning og mulighed for at kunne gå langs Omme Å, fra Juellingsholm og ud til Statsfængslet - var de tiltag som fængte mest hos de arbejdsomme mødedeltagere, da der blev lavet brainstorm ved bordene, under aftenkaffen.
Novembermøde
Mødets mange tråde og idéer skal nu samles, det sørger Tenna Tychsen for i den nærmeste fremtid. Næste møde er planlagt i november måned.
Til den tid vil Tenna og kontaktgruppen være klar med næste omgang i Kulturarvsprojektet og formodentlig vil næste møde bære præg af sammensætning af arbejdsgrupper, som skal bearbejde de enkelte delprojekter.
En konstruktiv aften med en god stemning og dialog - ikke mindst takket være projekt- og mødeleder Tenna Tychsen, som med smil og overskud styrede Sdr. Omme borgerne igennem Kulturarvs- processen, på Sdr. Omme Kro.