Annelise Holm (S) fortæller om sine tanker for kommunen i de kommende fire år, medens fra venstre Mogens Jørgensen (O), Kurt Jensen (S), Jørgen Clement (V) og Allan Munk Nilsen (C) lytter.

Valgmøde torsdag den 11. november i Sdr. Omme:
Af Villy Guldbrand Jensen -
Det er ikke fordi vi ikke ønsker at se de andre kandidater til byrådet – og jeg kan da også se at flere sidder i lokalet – sagde Lone Danielsen i sin velkomst til de fem byrådskandidater fra Sdr. Omme og de ca. 40 vælgere der var mødt frem torsdag aften i Multicenter Sdr. Omme.
- Men vi har valgt at denne aften skal være de lokale kandidaters mulighed for at møde vælgerne og udveksle synspunkter.
Traditionen tro startede mødet med en kandidatrunde hvor hver kandidat fik to minutter til at fortælle hvad der lå dem mest på sinde op til valget på tirsdag den 16 november.
Allan Munk Nielsen glædede sig til at søge genvalg til sin tredie periode i byrådet og denne gang gik han også efter borgmesterposten.
Han var også optaget af Sdr. Ommes udvikling.
Jørgen Clement (V) var optaget af Omme Centret og bange for udviklingen hvis der kom psykisk syge, ligesom udviklingen omkring Omme Multicenter med evt. indendørs paddelcenter optog ham.
Kurt Jensen (S) var meget opmærksom på landdistrikter.
- 40% bor der, så det er vigtigt at vi støtter op om børnehaver, skoler og plejehjem i de områder. Og også ældreplejen lå ham meget på sinde. Og så var bosætning et vigtigt område for byrådet – ikke kun i Billund.
Annelise Holm (S) præsenterede sig selv som en tilflytter med arbejde i Grindsted og stor kærlighed til teaterlivet.
Mogens Jørgensen (O) havde et svagt punkt for ældreområdet.
Om det var fordi han i 1988 blev ”Skudt” i en hjemmehjælper ved navn Pia Kjærsgaard – hun ramte ham lige i hjertet, som han selv formulerede det.
Jeg elsker ældreområdet og det har min store bevågenhed.
Men samtidig er jeg også utrolig opmærksom på landsbyerne – og jeg kæmper ikke kun for Sdr. Omme, men også de andre landsbyer i kommunen.

Vidt omkring
Emner som Omme Centret og bosætning fik megen opmærksomhed på mødet.
Referatet kan læses i andre artikler fra valgmødet.
Blandt de andre emner der blev berørt var en mor, der på sin teenagedatters vegne beklagede sig over hvor svært det var at komme rundt i kommunen med offentligt transportmiddel.
Især udenfor normal arbejdstid.
- Der er lange ventetider om aftenen når hun skulle rundt i kommunen, lød det fra moderen.
En problematik som politikerne kun alt for godt kendte til.
Allan Munk Nielsen (C) havde selv prøvet det med tre børn, og kunne forestille sig en minibus der kørte rundtur i kommunen.
Kurt Jensen (S) mindede sin kollega om at der tidligere havde været et forslag i byrådet, men at det desværre blev stemt ned.
- Men der er et problem, medgav han spørgeren.
Johan Andersen, Filskov, nævnte at man jo kunne tænke turister ind i kørslen.
Ole Frandsen, undrede sig over forskellen i behandlingstiderne i forvaltningen med hensyn til byggetilladelser.
- Det er som vi i Sdr. Omme sover i forhold til Billund, lød det fra spørgeren.
Det kunne de fem politikere ikke afvise.
Mogens Jørgensen (O) mente at det var et spørgsmål om prioritering fra forvaltningens side, og han mente man skulle styrke planafdelingen.
Det går hurtigt i Billund, men i landsbyerne tager det en herrens tid.
Også Kurt Jensen (S) mente at der skulle en opprioritering til i form af mere bemanding.
Igen var Johan Andersen fra salen klar med et spørgsmål til de fem politikere.
- Jeg tror der er tale om en flaskehals, og der er ikke kapacitet til at lave lokalplanerne.
Kunne man forestille sig det bliver købt ude i byen?
Jørgen Clement (V) kunne ikke se noget problem i at man købte det ude i byen.

Placering af børnehaven
Sdr. Omme får en ny børnehave, placeret på samme grund som den nuværende.
Det har byrådet bevilget og der er afsat 25 millioner til byggeriet.
På mødet torsdag aften blev der fra salen stillet spørgsmålet, om placeringen af børnehaven var den rigtige?
Niels Erik Nielsen mente at en placering ved Sdr. Omme Multicenter var den bedste placering.
Kurt Nielsen (S) forklarede at beslutningen var taget ud fra forudsætningen for at man brugte samme legeplads og dele af den nuværende bygning.
- Jeg vil hellere have en fugl i hånden end ti på taget. Nu er beslutningen taget og den bakker vi op om.
Allan Munk Nielsen (C) havde selv været med til at tage beslutningen.
- Og det var børnehaven selv der ønskede samme placering i nærheden af natur og skov.
Mogens Jørgensen (O) mente at nogen skulle have været tidligere ude hvis man ønskede en anden placering af børnehaven i Sdr. Omme.

Ordstyrer Lucas Hansen sluttede aftenens valgmøde med en stor tak til både kandidater og fremmødte, og luftede ideen om at man fra Landsbyrådets side ville indkalde til et møde i det nye år for at diskutere Sdr. Ommes fremtidsplaner.