Politik på Christiansborg er landspolitik. Det er følelser, og det er ideologi. Private eller offentlige løsninger. Stram eller løs udlændingepolitik. Hårdere eller slappere retspolitik osv.
Kommunalpolitik er lokalpolitik. Her er det f.eks. mindre vigtigt om skolen eller plejehjemmet er privat eller offentligt, det vigtigste er, at borgerne får den bedst mulige service. Generelt kan man vel sige, at det vigtigste for en kommunalpolitiker bør være, at formidle det bedste til borgerne, ud fra de rammer landspolitikerne har vedtaget.
Ved det forrige kommunalvalg i 2017 fornemmede man som DF´er, at det landspolitiske spillede ind på det kommunalpolitiske. Der var steder, hvor man som som DF´er troede, muligheden for en borgmesterpost var til stede, ja der var steder, hvor aftalerne var på plads inden valget, men på valgnatten viste det sig så, at aftalepartneren sprang da det gjaldt. Vi sad med en fornemmelse, at for nogen var det vigtigste ved den lejlighed, at det ikke blev Dansk Folkeparti, der fik borgmesterposten.
Ved det netop overståede kommunalvalg var der så to partier, der tog skridtet fuldt ud, og meldte utvetydigt ud, at de fra Christiansborg bestemte, hvordan man skulle agere lokalt. Det Konservative Folkepartis leder Søren Pape Poulsen udstedte dekret, at ingen konservativ måtte pege på en socialdemokrat som borgmester. Pernille Vermund meddelte sine lokale Nye Borgerlige, at de blev ekskluderet, hvis de ikke pegede på en borgerlig borgmester. Alt sammen af hensyn til det landspolitiske, og uden hensyn til de lokale forhold, der er lokalpolitikerens fornemmeste opgave at varetage.
Jeg må indrømme, jeg finder det skammeligt, at landspolitikere dikterer hvordan lokalpolitiske forhold skal håndteres. Jeg forstår heller ikke, at man i de pågældende partier, i samtlige lokalforeninger landet over, bare klapper hælene sammen og siger javel, uden hensyn til hvilke lokale forhold, der gør sig gældende.
Vi har èn gang prøvet i DF Billund Kommunes lokalafdeling, at man fra Christiansborg ville bestemme over vores håndtering af en lokal sag. Vi havde så rygrad nok til at melde tilbage, at vi selv nok skulle finde ud af hvordan vi håndterede det, og det gjorde vi! På Christiansborg kender man intet til den service der lokalt ydes til handicappede. Man kender intet til de lokale plejehjem, cykelstier, skoler, SFO´er, osv. Man kan derfor heller ikke tillade sig, at blande sig i den handel om poster og politik, konstitueringen, der er en del af valget.

Med venlig hilsen

Mogens Jørgensen,
Sdr. Omme

Næstformand Dansk Folkeparti i Billund Kommune

Medlem af Økonomiudvalget og unge & Kultur udvalget