I mit seneste indlæg nævnte jeg et par store byrådsbeslutninger, der kunne vise om byrådet tænkte stort og langsigtet, eller småt og kortsigtet. Det er nok, at tage munden for fuld, at kalde beslutningen om det kommende Unge og Kulturhus for småt. Lad mig bare slå fast, når det gælder rammerne for Ungdomsskolen og Kulturskolen, mulighederne for uformel ungeaktivitet, undervisning, kreativitet og mindre arrangementer, er det nærmest et fremragende projekt.
Desværre var der ikke tilstrækkelig opbakning, til at skabe et sted, hvor man kan tilbyde selvfinansierende kulturarrangementer i mellemklassen, altså arrangementer med 4-600 siddende tilskuere.
I forbindelse med at punktet blev offentliggjort på dagsordener til den 4. februar, udsendte resten af Unge & Kulturudvalget en pressemeddelelse. Baggrunden for jeg ikke ønskede at stå som afsender er:
1) I pressemeddelelsen står, at det ikke har været muligt at få en større sal indenfor budgettet. (Dette er slet ikke blevet forsøgt indregnet, før det endelige projekt blev præsenteret for udvalget.)
2) Der står, at Unge & Kulturudvalget på et senere tidspunkt vil se på behov og potentiale for en større sal. (Dette er, med mindre end to år til kommunalvalg 2021, og en presset anlægsramme, ren politisk varm luft.)
3) Der står, at projektet er blevet muligt på baggrund af Venstres Anni Matthiesen. (1000 tak for indsatsen fra Anni, og ligeledes til det forhenværende folketing for så at afsætte pengene på finansloven. Ingen tvivl om, at projektet er blevet større, men byrådet havde allerede inden besluttet, at gennemføre et projekt for musikcentralen.)
Kulturarrangementerne i Magion hviler ikke i sig selv, pga. de store omkostninger der er forbundet med, midlertidigt at omdanne en idrætshal til koncertsal. Intimiteten er desværre heller ikke optimal. Det må derfor forventes, at disse arrangementer lever på lånt tid, og kun kan gennemføres med tilskud.
Det bliver altså på mange parametre et super projekt, men faktum er, at vi lige har forpasset en enestående chance for at få et rigtigt koncerthus i kommunen, og også en chance for at opgradere kommunens største by en ekstra gang. Jeg stiller oftere og oftere mig selv spørgsmålet, om vi i byrådet overhoved vil noget med Grindsted?
Et andet punkt på byrådets dagsorden er et forslag fra Dansk Folkeparti. Vi foreslår, at Billund kommunes fremtidige byggerier skal projekteres og opføres som svanemærkede bygninger. Den grønne bølge er over os, og i Dansk folkeparti er vi faktisk meget positive overfor grøn omstilling, og især hvis det kan gøres, uden at kommunens borgere skal betale unødigt for den.
Erfaringer fra andre kommuner har vist, at svanemærkede byggerier ikke nødvendigvis har større anlægsomkostninger end traditionelle byggerier. Til gengæld er der nærmest garanti for efterfølgende lavere driftsomkostninger og bedre indeklima. Ovenikøbet får man så lavere CO2 udslip, og mindre negativ påvirkning af miljøet. Det synes vi i Dansk Folkeparti, er både godt købmandskab og sund fornuft!

Med venlig hilsen
Mogens Jørgensen,
Sdr. Omme
Næstformand Dansk Folkeparti Billund kommune
Medlem af Økonomiudvalget og Unge & Kulturudvalget