Af Carl Otto Daniel

Stakroge Motion og Samvær har netop afviklet den udsatte generalforsamling. Som i andre motionscentre, har den været igennem store udfordringer, men nu er SMS klubben, som den kaldes i daglig tale, kommet stærkt tilbage.
Gösta Juul kunne i sin beretning fortælle om, at der er kommet 10 nye medlemmer og at foreningen fra årsskiftet indleder et samarbejde med LE Fysioterapi om genoptræning.
Det er hensigten at indkøbe noget nyt udstyr til formålet.
Stakroge Motion og Samvær er en nøgleklub, hvor hvert medlemmer er udstyret med en nøglebrik. Det giver frit adgang og man kan følge med i benyttelsen af lokalerne.
Foreningen har haft samme udfordringer som andre små foreninger, hvor det er en årlig økonomisk byrde alene at have en bankkonto. Bestyrelsen fik grønt lys til at lave en aftale, hvor oprettelsen er ca. 2.000 kr. og de årlige udgifter kun er op til ca. 300 kr.
Med en bankkonto er foreningen nu i stand til at modtage et mindre startbeløb, som kommunen tidligere har bevilget og der kan nu ansøges om tilskud hos både kommune og hos fonde.
Fremover bliver en større del af rengøringen lagt ud til medlemmerne for at aflaste bestyrelsen.

Velkommen til de unge
Nu kan unge fra 16 år få adgang til at benytte motionscentret på samme måde som de voksne.
Generalforsamlingen havde en god drøftelse af forslaget fra en forældre, så nu bliver de unge hilst velkommen og de får ved indmeldelsen en gennemgang af udstyret og anvendelse af faciliteterne.
Generalforsamlingen besluttede at fastholde det årlige kontingent på 350 kr, så man kan fastholde udsagnet om, at medlemskabet koster mindre end en krone om dagen.
De mange nye medlemmer gør, at alle nøglebrikker skal være aktive, så fremover bliver der opkrævet et depositum på 100 kr.
Bestyrelsen blev genvalgt og konstituerede sig på et åbent bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Der var genvalg på alle poster.
Gösta Juul Fortsætter som formand, Lars Pedersen er næstformand og Jeanne Dalgård er kasserer.
Den næste ordinære generalforsamling bliver allerede i marts måned. Her håber bestyrelsen på, at den kan præsentere forslag til indkøb af nyt udstyr.
Foreningens næste samværs arrangement er den årlige nytårsmarch, som foregår den 1. januar i forbindelse med nytårskuren ved Aktivitetshuset.