Tekst: Lene Elmgaard
Koordinator for Eventgruppen.

Baggrund for oprettelse af ”Event-Gruppen:
”Sigeng-Gruppen” som er initiativtagerne bag etablering af det nye ”Sigeng-Torv”, har gennem 5-6 år ydet et særdeles stort arbejde, for at dette torv, centralt beliggende i Sdr. Omme, kunne blive en realitet. ”Sigeng-Torvet” blev indviet den 7. oktober 2017. Bag-grunden for torvet har været, at det skulle kunne be-nyttes af byens befolkning som et centralt samlingspunkt, bl.a. med mulighed for at kunne sidde ved bord-bænkesæt, og nyde det smukke torv.
Det er fra denne nye ”Event-gruppe”, at der i maj måned 2019 blev taget kontakt til Billund kommune, ang. manglende siddepladser på ”Sigeng-Torvet”.
Vores kontaktperson på Billund kommune handlede meget imødekommende og effektivt, og 10 dage efter vores ansøgning kom bevillingen til de 3 flotte bord-bænkesæt, der blev leveret til ”Sigeng-Torvet” den 3. juni. Så nu er der langt om længe kommet siddemuligheder for alle.
Det har endvidere fra Sigeng-Gruppens side, været intentionen, at torvet bl.a. skulle bruges til afholdelse af diverse arrangementer, som et nyt og spændende tilbud til byens borgere i alle aldre.
”Sigeng-Torvet” har – bort-set fra 5 dages Jydefest i hhv. 2018 og 2019, samt en Frilufts-Gudstjeneste ved samme lejlighed – indtil nu stået tomt, uden at der er blevet afholdt nogen form for arrangementer på torvet.
På Borger & Erhvervs Generalforsamling den 18. marts 2019, foreslog nogle borgere derfor den daværende bestyrelse, at der nu, af ovennævnte grund, oprettes en ”Event-Gruppe, der fremover vil tage sig af arrangementer på ”Sigeng-Torvet”, hvilket blev godkendt.
Idègrundlaget for dannelsen af denne nye Event-gruppe er:
at skabe diverse spændende arrangementer ca. 3 x årligt incl. en 1. december-event, for henholdsvis børn, unge og voksne på ”Sigeng-Torvet” i Sdr. Omme, så torvet fremover bliver brugt til det, der oprindeligt var intentionerne.
Organisatorisk: er Event-Gruppen en undergruppe til Borger & Erhverv, men skal drives som en selvstændig gruppe, med eget planlægnings- og ansvars-område.

”Event-Gruppen” er nu en realitet, med p.t.13 medlemmer, i en bred aldersspredning, så vi samlet har en spændvidde der kan dække arrangementer ind for hhv. børne- unge- og voksenområdet.
Der skal ikke være en bestyrelse i ”Event-Gruppen”, alle arbejder sammen på lige vilkår.
Drivkraften ligger ikke i hvem eller hvad man er, men derimod i hvad man byder ind med.
Gruppens 13 medlemmer er:
Poul Frost, Bjørn Jespersen, Hans Henrik Helle, Jan Christiansen, Rasmus Christiansen, Ole Rofler, Lone Dreier, Dorte Christensen, Marikka Stryhn, Karina Højrup Poulsen, Inger Martinsen,
Jenny Helle ( Sekretær for Event-gruppen ), Lene Elmgaard ( Koordinator for Event-gruppen ).
Arrangementerne: Der er allerede nu kommet mange rigtig spændende forslag til arrangementer i vores ”Ide-kasse”`. Os i gruppen glæder os så meget til at få disse effektueret, til glæde for byens børn, unge og ældre. Arrangementerne vil blive placeret på søndage, som eftermiddags-arrangementer. Vi håber selvfølgelig, at byens borgere vil sætte pris på dette nye tiltag, og bakke stærkt op. Eventgruppen sørger for al arbejdet – deltagerne sørger for stemningen = Teamwork.
Renoveringsarbejde på ”Sigeng-Torvet”:
Lige nu venter et større renoveringsarbejde på ”Sigeng-Torvet”, hvor en stor del af fliserne skal tages op, ny planering m.v. Vi har derfor kontaktet Billund kommune for at høre, hvornår dette renoveringsarbej-de kan forventes afsluttet, og afventer p.t. svar derfra.
Vi håber meget, at dette renoveringsarbejde er tilendebragt, så vi kan nå at få arrangeret et Sensommer-arrangement.
Hvert arrangement vil blive annonceret i Lyngposten, ligesom der vil blive sat opslag op rundt om i byen og opland.
Hvis du – som os – brænder for at gøre en positiv forskel og indgå i et fælles-skab i en helt ny sammenhæng, lære nye mennesker at kende, samt være med til at give andre mennesker nogle gode oplevelser, kan vi også bruge netop dig i ”Event-Gruppen”, som en ekstra hånd.
Du er velkommen til at ringe til Lene, tlf. 27 59 – 53 39 for nærmere info.
Event-Gruppen bygger på teamwork, kreativitet, ny-tænkning samt ”Branding” af Sdr. Omme.

Glæd dig til nogle nye, spændende oplevelser i Sdr. Omme.
Event-Gruppen ønsker alle en rigtig god sommer.