Jacqueline Moustgaard Thiesen, Gitte Jørgensen, Annemette Aracama og Lotte Smith-Petersen fotograferet i præstegården i Sdr. Omme.

Hver fredag mødes personalet ved kirken i Sdr, Omme til rundstykker og kaffe, og i fredags fik Lyngpostens udsendte lov til at være med – som ene hane i hønsegården – for at få en snak omkring kirken og dens liv anno 2020

Af Villy Guldbrand Jensen -

Og når der siges ny holdopstilling, så er det bogstaveligt ment.
Sdr. Omme kirkes nye præst, Jacqueline Moustgaard Thiesen, tiltrådte den 1. juli 2019.
Altså for kun godt et år siden, men hun har nu titlen som den ansatte med størst anciennitet, hvis lige vi ser bort fra Helge Lauridsen, der har passet hvervet som kirkesanger gennem mange år ved Sdr. Omme kirke.
I marts måned blev Annemette Aracama, ansat i en nyoprettet stilling som kirke- og kulturmedarbejder.
Pr. 1. april i år, blev Gitte Jørgensen fra Bøvl, ansat som graver.
Hun havde gennem 21 år været ansat på Grindsted kirkegård.
Samme dato startede Dorthe Jørgensen fra Vonge som gravermedhjælper.
Og for 14 dage siden startede Lotte Smith-Petersen fra Bording som kirkens organist.
Fredag formiddag sidder de rundt om bordet i konfirmandstuen sammen med Deanna Rasmusen, der er kontaktperson og har siddet i menighedsrådet i 8 år.
Hun genopstiller ikke til en ny periode.
Ved sin side har hun Anna-Grethe Rosing, også fra menighedsrådet, der har været med i 3 år og er villig til at tage en ny tørn i menighedsrådet.

Ikke bevidst pigevalg
At det er ene piger der sidder rundt om bordet er ikke noget bevist valg fra menighedsrådets side.
- Vi gik efter en ung præst med nye ideer og visioner, fortæller Deanna Rasmussen, og det var med ønsket om at få fornyelse og at få fyldt kirken op igen.
Men at det blev piger, der blev ansat, også på kirkegården, var ikke noget bevist valg, fortæller Anna-Grethe Rosing.
- Vi ville faktisk gerne have ansat mænd også, men vi fik nogle ansøgninger der ramte de ønsker vi havde.
Fredagsmøderne var startet før Jacqueline Moustgaard Thiesen tiltrådte, og det har man valgt at fortsætte.
- Det er rigtig vigtigt at vi mødes og får set hinanden i øjnene, fortæller hun, og vi glæder os også over at medlemmer af menighedsrådet jævnligt kigger forbi og hilser på.
Selvom vi selvfølgelig også hilser på hinanden til dagligt de steder hvor vi arbejder og færdes.
En af de nye i kirken er Annemette Aracama.
Hun har sit kontor i præstegården og arbejder derfor under samme tag som Jacqueline Moustgaard.
- Det er en stilling jeg har kendt til fra mit tidligere virke, fortæller Jacqueline, og vi har valgt at oprette stillingen ved Sdr. Omme kirke fordi vi tidligere har været bundet op på frivilligt arbejde og vi har et behov for at være mere fleksible.
- Det har også betydet at Annemette klarer flere af de opgaver og spørgsmål, som vi tidligere har skullet tage os af i menighedsrådet, forklarer Anne Grethe Rosing, og det betyder så også at vi der sidder i menighedsrådet oftere kommer forbi for at få en snak i stedet for at ringe.

Folkekirken er ikke
nået til år 2020
Alle omkring bordet er enige om at Folkekirken i Danmark ikke er tidssvarende og at de i mange tilfælde kan være tunge at danse med.
Organisationen er sammensat af mange forskellige overenskomster og det hænger ikke super godt sammen, lyder det fra pigerne, der i det daglige er underlagt Grene Provsti.
- Vi laver hvert år budget og vi skal hele tiden tænke kreativt for at få pengene til at strække, fortæller Jacqueline Moustgaard, der dog sammen med menighedsrådet og de ansatte glæder sig over at der blev fundet penge til at restaurere præstegården og at konfirmandstuen også fik en renovering.
Men vi har store planer, blandt andet med kirken, fortæller Jacqueline. Her trænger kirkerummet til et løft, blandt andet gulvet, orglet og prædikestolen og så skal vi også gentænke hvordan kirkerummet skal være.
Det er blandt andet en af Annemettes områder – at hjælpe med at ansøge fonde om midler til renoveringen.
- Og vi har også visioner for kirkegården, indskyder Gitte Jørgensen, der oplever at jordfæstelser bliver færre, selvom man i Sdr. Omme stadigvæk ligger med halvt af hver – jordfæstelser og bisættelser.
Men vi kan se på landsplan at jordfæstelser er på vej ned i antal. Især øst på er bisættelser klart dominerende.
Derfor tænker vi naturligvis også i retning af at ændre kirkegården, når der ikke længere bliver så stort behov for areal til begravelser.
Det kan f.eks. være i form af skovbegravelser og lignende.
- Jeg mener det er noget vi skal have byen med i, indskyder Deanna Rasmusen.
Det gælder også omkring renoveringen af kirken til sin tid.

Børne- og ungdomskor
Sdr. Omme kirkes nye organist, Lotte Smith-Petersen er kun lige startet, men hun har ikke ligget på den lade side, siden hun tiltrådte.
- Jeg har besøgt Sdr. Omme skole og fortalt dem at jeg har en drøm om at starte et børne-og ungdomskor.
Og jeg er blevet mødt med stor interesse og samarbejdsvilje.
Det er primært børn i klasserne 4. – 7. vi vil invitere til at møde frem den 8. september og være med til at lave vores eget kor i Sdr. Omme.
Primært til at synge i kirken men også gerne ved andre lejligheder.
- Ved at lave et børnekor, får vi også kontakt til pårørende som måske ikke bruger kirken, og som forhåbentlig opdager at kirken er et hyggeligt sted at mødes, fortæller Lotte Smith-Petersen.
Kaffemødet med rundstykker er forbi og dagens arbejde kalder på parterne, der lige når at stille op til fotografering inden de går hver til sit.