Nyhedsarkiv

Oversigt over de artikler vi har bragt her på siden.

Fra det gamle Sdr. omme

Sdr. Omme Kro. Krohaven fra 1908 og tilbygningen fra firserne, hvor den ekstra værelsesfløj blev bygget til.

Udviklingsstrategien for Billund Kommune

I Billund Kommune skal der laves en udviklingsstrategi, som skal dække bredt ud over hele kommunen. Den har til formål at sætte en overordnet vision, som kommunen kan bruge som rettesnor, når der er nye tiltage i støbeskeen og udvikling inden for eksisterende tilbud. Udviklingsstrategien skal holde i de næste 12 år og være et værktøj, der

Formandsskifte i Billund ErhvervsFremme!

Af Billund ErhvervsFremme - Under Billund ErhvervsFremmes (BEF) årlige generalforsamling den 26. februar 2019 blev et forslag til en ny organiseringsmodel præsenteret. Der var et overvældende flertal på generalforsamlingen, som gav bestyrelsen mandat til at arbejde videre med en ny organisering af BEF. På det efterfølgende repræsentants

Fastelavn i Sdr. Omme

Af Søren Nielsen - Et af årets sjove højdepunkter for børn i alle aldre er fastelavn. Man kan klæde sig ud, lade fantasien få frit løb og forvandle sig selv til en helt anden person eller figur. I Sdr. Omme plejer vi at holde fastelavn med den klassiske tøndeslagning, og år 2019 er bestemt heller ingen undtagelse. Det er dog lidt ander

Det har længe generet Allan Rasmussen med den store mængde af affald, nu vil han gøre noget ved det.

Allan vil holde byerne rene

Jeg er træt af at se på henkastet affald, og der må være flere end mig der har det sådan Af Villy Guldbrand Jensen - Allan Rasmussen fra Sdr. Omme har en drøm om at vi sammen får en renere by. - I krydset ved Grindstedvej, stod der i 8 uger et afbrændt batteri fra nytårsaften. Der er kørt i tusindvis af biler og hundredvis af fol

Analyse af plejeboligbehov

I august 2017 bad det daværende social og sundhedsudvalg om at få fremlagt en overordnet analyse af det fremtidige plejeboligbehov ultimo 2018. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en overordnet analyse af det forventede fremtidige plejeboligbehov i Billund kommune, som nu efter at have været i høring i Ældrerådet kommer tilbage til

Fra det gamle Sdr. omme

Den. 14. september 1987 var der ingen vand i hanerne, og derfor heller ingen kaffe. Så smedene måtte rykke ud og lave bruddet. Sidst på dagen fik alle tilskuer vand til deres kaffe ;-)

Fra det gamle Sdr. omme

En epoke med Brugsen er snart slut i Sdr. Omme, det bliver spændende at se en ny Fakta butik blomstre i by billedet.

Hvor er vi på vej hen?

Ja, det spørgsmål kan man tit stille sig selv i Danmark generelt, og lige nu specifikt i Billund Kommune. Inden for den sidste uge har der været 2 sager fremme, hvor jeg mener vi er på vej mod et formynderisk overvågningssamfund. Først var der behandling af forbuddet for Billund Kommunes medarbejdere at ryge i deres pauser, og derefter var de

At rede rederne

Af Arne Mariager - Falck-skandalen er til at tude over. Gennem generationer har Falcks Redningskorps været en helt integreret del af det danske samfund. En privat virksomhed, Ja vist. Men alligevel en institution som vi mere eller mindre betragtede som en del af det danske samfund. Falck var en helt naturlig ”del af holdet”. Derfor er det c

Sider