Facadeskiltene på Den Jyske Sparekasses filialer er dårligt nok nået at blive skiftet ud, inden den fortsættende bank, Vestjysk Bank, er på vej mod endnu en fusion.

Onsdag oplyser Arbejdernes Landsbank, at banken har indgået aftale om at købe Nykredits og AP Pensions ejerandele i Vestjysk Bank.

Med købet kommer Arbejdernes Landsbank til at eje ca. 61 % af aktierne og sidder dermed på aktiemajoriteten.

Inden 4 uger efter gennemførelsen af købet er Arbejdernes Landsbank derfor forpligtet til at fremsætte et overtagelsestilbud til de resterende aktionærer, og den endelige ejerandel kan først herefter endeligt fastsættes.

Planen er, at Vestjysk Bank fortsætter som selvstændig bank med eget brand og egne filialer.

- Overtagelsen af aktiemajoriteten er en del af realiseringen af vores 2025-strategi om blandt andet at sprede vores geografiske tilstedeværelse og stå stærkere i erhvervssegmentet baseret på både vækst i egen forretning og på opkøb. Vi har fulgt Vestjysk Bank tæt siden 2017, hvor vi blev aktionær i banken. Og siden har vi løbende øget vores ejerandel i banken – senest i forbindelse med Vestjysk Banks fusion med Den Jyske Sparekasse, som vi støtter fuldt op omkring, lyder det i en pressemeddelelse fra Arbejdernes Landsbank.

Fusionen mellem Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i januar. Hos Vestjysk Bank ser bestyrelsesformand Kim Duus frem til at fortsætte samarbejdet med Arbejdernes Landsbank:

- Arbejdernes Landsbank har hidtil været stor minoritetsaktionær i Vestjysk Bank og har i den rolle udvist stort engagement i Vestjysk Banks udvikling. Jeg ser derfor frem til at fortsætte samarbejdet med Arbejdernes Landsbank, men nu som majoritetsaktionær.

- I Vestjysk Bank er vi i fuld færd med at eksekvere på fusionen med Den Jyske Sparekasse. Fusionen er en markant styrkelse af banken, fordi den giver os den nødvendige størrelse, samtidig med at vi kan fastholde det, der er vores særlige styrke, nemlig vores lokale forankring. Vi arbejder målrettet på at blive en endnu mere lønsom og effektiv bank, der er en integreret del af de lokalsamfund, hvor vi er til stede. Jeg noterer med tilfredshed, at Arbejdernes Landsbank ønsker, at vi bruger de nødvendige kræfter på at gøre fusionen til en succes. Det er vi i gang med, og det arbejde vil vi fortsætte med, lyder det videre fra Kim Duus, der fortsætter:

- Jeg bemærker, at Arbejdernes Landsbank ønsker, at Vestjysk Bank fortsat skal drives som en selvstændig bank med eget filialnetværk, og at vi bruger vores stærke forankring i Midt- og Vestjylland til at skabe mest mulig værdi for vores kunder. Det er helt i overensstemmelse med det, vi arbejder på.