Budgetforhandlingerne for 2021 er i en proces, hvor der er intense forhandlinger. Der er mange bolde i luften. Og som udgangspunkt er det godt, hvis det er en stor del af byrådet, der står bag et budgetforlig. Det er altid spændende, hvordan servicedelen kommer til at ligge og anlægsområderne, hvor er det at vi laver nye tiltag? Nu må vi se, hvornår der kommer hvid røg op, og der er sat to streger under et forlig. Til vores økonomiudvalgsmøde var der mange punkter på hele 37 stk. Et punkt omhandlede den gamle Nissan grund i Sdr. Omme. Der er der et ønske om en forhåndsgodkendelse til støtte af almene boliger. Det er Grindsted Boligforening og Bovia der har et ønske om at etablere et nyt attraktivt boligprojekt i Sdr. Omme. Billund Kommune er forespurgt, om de er indstillet på at støtte alment, og det har vi godkendt i Økonomiudvalget. Der lavet en befolkningsprognose i Sdr. Omme, som viser en lille stigning, det er derfor glædeligt med flere boliger. Der er tale om boliger henholdsvis på 85 m2, 95 m2 og 105 m2 5 stk. af hver. Her er det også planen, at enkelte af boligerne er i to plan. For at projektet kan blive til virkelighed, skal der laves en ny lokalplan og ny kommuneplantillæg. Dette er også godkendt i Økonomiudvalget.
Der har været en hørings fase i forbindelse med igangsættelse af et kommuneplantillæg for en solcellepark sydøst for Bøvl. Der er tale om en solcellepark på 800.000 m2 Der er i alt indkommet 15 høringssvar, som er sendt fra borgere. De er alle meget kritiske og går primært på udsyn fra naboejendomme, trafik i forbindelse med anlæg, dyreliv, planteliv, støj og refleksioner fra anlægget. Høringssvarene er taget til efterretning, og på den baggrund ønsker udvalget ikke at fortsætte arbejdet med kommune og lokalplan. Derfor slutter sagen her. Vi helt klar for grøn og vedvarende energi. Her er der bare så mange tungt vejende argumenter, så projektet bliver fravalgt.
På den gamle posthusgrund Østergade 21 og 23 er der kommet en anmodning om udarbejdelse af en lokalplan for etageboliger. Der er et ønske om at nedrive pakke hallen, så der kan opføres etagebyggeri med max 3 etager. Det gamle posthus bibeholdes med mulighed for at etablere lejligheder i bygningen. Økonomiudvalget godkendte anmodningen.
Vester skole i Grindsted er i gang med en stor renovering. Desværre har totalrådgiveren indgivet en konkursbegæring d. 29 maj. Det har medført en ekstra udgift for Billund kommune på ca. 1 mil. Det har været til stor debat først i Børneudvalget, så Økonomiudvalget og Byrådet. Hver gang har der været en afstemning, om udgiften skulle holdes inden for det aftalte budget på 65mil. hvilket vil medføre, at der skal findes besparelser i projektet af ekstra udgiften på 1 mil. kr. eller om der skulle tilføres 1 mil. kr. fra kassen. Afstemningerne viste at Venstre på nær et medlem ønskede at projektet skulle holdes inden for budget, resten af Byrådet ønskede at tilføre 1 mil. til projektet, så det ikke bliver belastet af konkursen og dermed får et beskåret renoveringsprojekt.

Med venlig hilsen.
Kurt Jensen
Medlem af Billund Byråd for Socialdemokraterne
Tlf. 29638364