Så er valget overstået, og det nye byråd har konstitueret sig. Der er mange opgaver for det nye byrådet, at tage fat på, og jeg glæder mig til at komme i arbejdstøjet og komme i gang med opgaverne, så vi sammen med resten af byrådet kan få gjort Billund Kommune endnu bedre. For der ligger nogle store opgaver foran os, som skal løses.

Vi konservative har fået sæde i Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, og Voksenudvalget, og det bliver her fra vi kommer til at arbejde for Billund Kommunes borgere. Noget af det vi kommer til at arbejde for, er

Ældreplejen skal vi have gjort noget ved. Ved flere lejligheder har jeg hørt fra pårørende og medarbejdere, om de forhold, som der er for vores borgere og de ansatte. Vi er kommet med flere forslag gennem valgkampen, om hvordan vi løser den opgave. Vi kommer til at kigge på normeringerne på vores plejehjem, og hvordan vi klæder vores medarbejdere og ledere bedre på fremadrettet.

På børneområdet skal vi sikre den tidlige indsats over for de børn, som er udfordret, så vi undgår de kommer til at hænge fast i det kommunale system, men får så normal opvækst som muligt. Skoledagen skal være så kort som muligt, så der bliver mere tid til fritid og leg i stedet for et den understøttende undervisning bliver en ”parkering” af vores børn. Inklusionen skal vi kigge på, og tilbyde tilbud til de børn, som har specielle behov, i stedet for bare ørkesløst at vil ”proppe” dem i den almindelige folkeskole.

Vi vil arbejde for at vi får ordentlige idrætsforhold på alle skoler i vores kommune, og ikke står med løsning, som ikke understøtter undervisningen i idræt. Det kan ikke være rigtigt at en af kommunens største skoler ikke har tilstrækkelige og ordentlige forhold for eleverne.

Og så glæder jeg mig til at vi skal i gang med arbejdet med at gøre vores kommune mere bæredygtigt, og få lavet en klimaplan i forbindelse med DK2020. Derudover vil vi arbejde for at vi skal komme i gang med at ryde op efter Grindsted forureningen. Vi kan starte med banegraven indtil vi finder metoder til at ryde op de andre steder omkring Grindsted.

Fra den konservative byrådsgruppe er vi klar til at finde fælles løsninger på de udfordringer Billund Kommune står over for.

Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår!

Med venlig hilsen
Allan Munk Nielsen
Det Konservative Folkeparti
Byrådsmedlem, Billund Kommune