Lidt reflektioner over vores sidste byrådsmøde og det generelle politiske klima i Billund kommune.
Det politiske system er, uanset om det er landspolitik eller kommunalpolitik, en underlig størrelse at arbejde i. Det er ikke som i en virksomhed hvor ledelsen udstikker retningen og målet, og har ansat personale som alle er enige om at rykke i den retning.
I politik derimod er det lige omvendt, og især i kommunalpolitik, hvor langt de fleste stemmer er personlige stemmer på de forskellige kandidater, de fleste er ganske vist medlem af et parti, men selv inden for et parti kan der nemt være forskelle, måske ikke på selve målet men i høj grad på hvordan man kommer derhen.
I Billund kommune er der repræsenteret 5 partier, derudover er der en løsgænger og det er bestemt ikke givet at alle er enige om retningen, måske er man ikke engang enig om hvad det overordnede mål er, og der er mange meninger om, hvilket område som skal have mest opmærksomhed, er det børnene, de ældre, måske erhvervslivet, de handicappede eller noget helt andet Men på trods af det, bliver langt de fleste beslutninger i Billund kommune truffet i enighed, og det er godt, for det giver en vis sikkerhed om retningen og arbejdsro til kommunens ledelse og medarbejdere.
Den eneste grund til at langt de fleste beslutninger, som sagt bliver truffet i enighed selvom der i byrådet er så mange forskellige mål, og endnu flere meninger, om vejen til dem er, at vi har tillid til hinanden og derfor kan vi lave både mundtlige og skriftlige aftaler med hinanden, både internt i de forskellige partier, og på kryds og tværs mellem partierne, og alle ved og respektere at en aftale, er en aftale, enten indtil at den udløber, eller indtil alle der er med i aftalen, er enige om at den skal ændres. Hvis den tillid forsvinder falder systemet som vi kender det i Billund kommune sammen, og vi vil få et politisk system, hvor ingen stoler på nogen og brede aftaler til gavn for kommunen vil ikke så ofte forekomme.
Vi så desværre en snært af det på sidste byrådsmøde, personligt håber jeg ikke det er en tendens som breder sig frem mod næste byrådsvalg, så bliver det i hvert fald lange halvanden år.

Med venlig hilsen

Robert Terkelsen
Formand for
voksenudvalget(V)
Billund kommune
Mobil 23306054