Som de fleste, i hvertfald os der går op i politik husker, efterlod budgetforliget for 2021 Voksenudvalget med en økonomisk udfordring på næsten 7,3 mio. kr.
De udfordringer valgte et flertal i Voksenudvalget at løse med en række ubehagelige, men nødvendige beslutninger, som blev vedtaget i byrådet den 15-12-2020.
Jeg har før skrevet om, hvordan det går med gennemførelsen af vores beslutninger, for at opnå de 7,3 mio. i besparelse, og vil om det bare skrive, at det stadig går godt, og at langt de fleste, både borgere og medarbejdere som er eller bliver ramt af vores beslutninger, er ved godt mod, og gør hvad de kan, for at skabe en god hverdag midt i alt den usikkerhed som den slags beslutninger giver.
Men der er også den økonomiske del. Det ser ud til, med de tiltag der er besluttet, at det lykkes at skabe balance i Voksenudvalgets budget, så vores udgifter passer med vores del af den kommunale kage.
Det følger vi løbene op på med budgetopfølgning på hvert udvalgsmøde.
Nu er det tidligt på året, og på vores marts møde, som er rykket til d. 8. april pga Påsken, får vi fremlagt hvordan det ser ud frem til udgangen af februar, og det ser godt ud for vores område, der er styr på økonomien og områderne følger de økonomiske planer der er lagt.
Nu er det jo tidligt på året, og det gør også, at en økonomisk prognose bygger på nogle væsentlige forudsætninger.
Hvis jeg skulle nævne nogle forudsætninger på voksenstøtte området kunne det være:
At antallet af visiterede timer i hjemmeplejen er på niveau med 2020
Uddannelse af personalet på ældreområdet er muligt i 2021
Udgifter til hjælpemidler ligger på niveau med forbruget i 2020
Niveauet for vederlagsfri fysioterapi forbliver stabil.
Det er som skrevet, nogle af de forudsætninger som skal holde, hvis voksenstøtte skal overholde deres budget, men som det ser ud nu holder det, og med aftalen om at udvalgsområderne ikke i år skal lave besparelsesforslag frem mod budget, får voksenstøtte området også den tid der skal bruges, for at indføre det vi har besluttet for at få balance i budgettet på en god og ordentlig måde.

Med venlig hilsen

Robert Terkelsen
Formand for
voksenudvalget(V)
Billund kommune
Mobil 23306054