Vi er, som ihvertfald nogen ved,i gang med et servicetjek på handicap- og psykiatriområdet, som handler om hvordan vi kan sikre, at vi nu og fremadrettet har de rigtige tilbud til vores borgere.
I den anledning bliver der tirsdag den 14 maj mellem kl. 16 og 18 afholdt en workshop på rådhuset for borger, pårørende, politikere, medarbejder mv, kort sagt alle med interesse for området.
Der skal tænke store tanker, og så kan vi bagefter se på hvad der kan og skal realiseres i fremtiden
Jeg vil gerne understrege, at dagen handler ikke om sagsbehandling, men derimod om hvad det er for nogle tilbud vi skal have til vores borgere
Som politiker har vi brug for at høre borgernes forskellige meninger i forskellige sammenhænge. Vi har brug for at høre hvordan I tænker omkring fremtidens handicap- og psykiatriområde. Nogle af de input vi får på dagen vil kunne bruges med et samme, andre på længere sigt og nogle vil måske blive sorteret fra.

Tilbudsviften som vi har i dag på handicap- og psykiatriområdet er kendetegnet ved at være opdelt mellem tilbud til handicappede og tilbud til borgere med psykiske/psykiatriske udfordringer. Hovedvægten af tilbuddene er på handicapområdet.
Vi skal se på muligheder for, hvordan vi kan skabe mere synergi – og hvordan både borgere og vi som kommune kan få mere gavn af hinanden, fremtiden skulle gerne, endnu mere end i dag være. Mennesket frem for diagnose og handicaps

Vi har en handicappolitik med visionen ”Ligeværdighed og lige muligheder for alle”. Det betyder, at borgere med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne kan leve et godt liv på lige fod med andre.
Formålet er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv, udnytte egne potentialer eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten i det omfang det er muligt for den enkelte.
I Billund Kommune betyder det gode liv muligheden for at være aktiv, at have gode menneskelige relationer, at have en positiv selverkendelse og generelt have mulighed for at opleve tilfredshed og glæde ved livet. Endvidere at der stilles krav til den enkelte, så der skabes en følelse af at høre til og være ”nødvendig” for samfundet.
Håber vi ses til workshoppen.

Med venlig hilsen

Robert Terkelsen
Formand for voksenudvalget(V)
Billund kommune
Mobil 23306054