Nu er valgperioden ved at være slut, det har de fleste nok opdaget, om ikke andet, så når man kigger op i lygtepælene.
Jeg har i denne periode været formand for voksenområdet, og det har været en fornøjelse at opleve den gejst der har været, og stadigvæk er på området, både blandt medarbejdere og ledere og det på trods af de udfordringer, som de fleste, hvis ikke alle, ved vi har haft.
Voksenudvalget overtog et område, som på visse områder, var stærkt udfordret på at overholde deres budgetter.
På mit første møde med direktøren for voksenområdet, efter sidste valg sagde jeg, at i denne periode ville jeg have styr på vores økonomi, for der er ingenting som er mere ødelæggende for både borgere og personale, hvis der hele tiden er usikkerhed omkring økonomien, hvilket også gør, at det bliver stort set umuligt at udvikle på området.
Det har været, en sej kamp, men den skal tages. Det var de fleste i voksenudvalget enige om, men det har medført trælse og ubehagelige beslutninger, som vi alle helst ville have være foruden, at skulle træffe.
Der har også været beslutninger af den trælse slags, som vi rent lovgivnings mæssigt skulle træffe. Her er det husleje tilpasningen på vores plejecentre jeg tænker på.
Er vi så nået i mål med at få styr på økonomien? Ja i store træk er vi, der er balance på de forskellige områder nu. Så den økonomiske udgangspunkt for de kommende år er betydelig bedre, end den var for 4 år siden.
Alle de tiltag som er taget for at bringe økonomien på ret køl, er de så de rigtige? Og er beslutningerne truffet på den rette måde? Nej det tror jeg ikke. Der er uden tvivl nogle ting som kunne været gjort på andre måder. Der kunne måske have været mere borger inddragelse på visse områder osv., men jeg er stadig af den overbevisning, at de beslutninger som er truffet er de mindst ringe, hvis man kan skrive det sådan, og retningen er den rette.
Der er selvfølgelig ting som skal retters til fremover, og det bliver der arbejdet med hver dag.

Med venlig hilsen

Robert Terkelsen
Formand for
voksenudvalget(V)
Billund kommune
Mobil 23306054