Fra februar sløjfer alle fem genbrugspladser i Billund Kommune containeren til småt brændbart.
Målet er at genanvende ca. halvdelen af det affald der i dag ender i småt brændbar.
- Meget af det affald, som i dag ender til forbrænding i småt brændbart, kan vi genanvende og bruge til produktion af nye produkter, hvis det bliver sorteret rigtigt. Det er enormt ærgerligt, når ressourcerne går tabt. Derfor sætter vi nu ind på genbrugspladserne, siger lederen af genbrugspladserne i Billund Kommune, Peter Skov, i pressemed-delelsen.
På de store pladser i Billund og Grindsted sker ændringen allerede 1. februar. På pladserne i Vorbasse, Sdr. Omme og Filskov sker det fra midten af februar.
På Genbrugspladserne bliver der opsat borde hvor man kan sortere sit affald.
Nye skilte med billeder og information ved udvalgte typer affald skal gøre det mere overskueligt at sortere.