Beboere og pårørende på plejehjemmene i Billund Kommune har i de sidste mange år oplevet forringelser på personalenormeringen. Det har i sidste ende resulteret i dårligere pleje for vore ældre.
Efter en lang periode med visiteret tildeling af plejetid i forhold til den enkelte ældres behov, indførte man for en del år siden i stedet for en pakkeløsning, som bekvemt kan justeres op eller ned, når kommunen har behov for at ændre i ressourcen.
Desværre skete indførelsen af tildelingsmodellen uden skelen til det reelle plejebehov samtidig med, at de ældre på plejehjem blev mere og mere plejekrævende, idet de kommer senere, og dermed helbredsmæssigt ringere, på plejehjem.
Det er altså vist sig at være utilstrækkeligt udelukkende at basere tildelingerne på den demografiske udvikling på området.
Kvaliteten af plejen er derfor blevet for dårlig.
Til en vis grad har indførelsen af friplejeloven i 2008 sat fokus på områdets udfordringer, men det har også afsløret, hvor dårligt det nogle steder står til normeringsmæssigt - også i Billund Kommune.
Derfor er det nødvendigt igen at tage fat på arbejdet med en ressourcetildelingsmodel, som i højere grad tager udgangspunkt i de ældres reelle plejebehov eller blot alternativt en generel forøgelse af ressourcerne til varme hænder på plejeområdet.
Vi anbefaler det nye byråd i Billund Kommune at tage fat på ressourceproblematikken på plejeområdet allerede i 2022 med henblik på at gøre en reel forskel fra budget 2023.

Johan Andersen
Formand
Filskov Friplejehjem.