På byrådsmødet den 18. september var pkt. 4 på dagsordenen forslag til kommuneplantillæg, med henblik på at tage vindmølleområdet ved Sdr. Omme Statsfængsel ud af Kommuneplanen.

Kommuneplanen som omhandlede etableringen af de 10 kæmpevindmøller blev på byrådsmødet den 29. maj forkastet med stemmerne 12-12.
Herefter udsendte Billund Kommune til forudgående offentlighed "at det forslås at vindmølleområdet ved Sdr. Omme Statsfængsel, udgår af kommuneplanen".
Denne offentliggørelse afstedkom indsigelser fra følgende 4 parter:
EWI A/S, som vandt Energistyrelsens og Kriminalforsorgens udbud af areal til opstilling af vindmøllerne.
Fælles indsigelse fra Kriminalforsorgen og Energistyrelsen - Sdr. Omme Statsfængsel havde med etableringen af de 10 kæmpe vindmøller udsigt til et årligt beløb på 4,7 mill. kroner.
Danmarks Vindmølleforening som mener, at Billund Kommunes ændring af Kommuneplanen skal sagligt begrundes inden ændringen foretages.
Vindmølleindustrien - savner en planlægningsmæssig begrundelse.
Møllerne blev lagt ned !!
Den tidligere beslutning om tilvejebringelse af et forslag til kommuneplantillæg, med henblik på at lade Vindmølleområde nr.8.6.2, ved Sdr. Omme Fængsel udgå af Kommuneplanen, fastholdes hermed.
De spøgte igen for en periode - de 10 vindmøller, men med byrådets afgørelse hvor 19 stemte for en ændring af kommuneplanen og 6 (A) stemte imod, må det antages at møllerne blev endeligt skrinlagt.
Flere møllemodstandere fra Sdr. Omme deltog tirsdag aften i byrådsmødet, de kunne efterfølgende ånde lettet op og som én af dem gav udtryk for: "Nu kan vi vel sove roligt om natten igen"