Lørdag kl. 18.33 fik politiet anmeldelse af et færdsels-uheld i krydset Gl. Skole-vej/Sdr. Feldingvej nord for Sdr. Felding. Her var en sølvgrå VW Passat af ældre dato, der kom kørende ad Gl. Skolevej i østlig retning, kørt ud på Sdr. Feldingvej uden at overholde sin ube-tingede vigepligt, hvorved den ramte en anden bil ført af en 29-årig kvinde fra Vi-debæk, der kom kørende mod sydøst.
Den sølvgrå Passat for-svandt fra ulykkesstedet, og det viste der sig at være en grund til: Da en politipatrulje senere fik opsporet bilen, fandt politifolkene samtidig to mænd, som bege var på-virket af spiritus, en 61-årig mand og en 55-årig mand, begge fra Sdr. Felding. Hvem af de to, der havde ført bilen, kunne politiet ikke få svar på, så det skal yder-ligere afhøringer samt tek-niske undersøgelser af bi-len forsøge at klarlægge.
Ingen af de involverede kom noget til ved uheldet.