Den 2. oktober 2012 gav Billund Kommune dispensation til etablering af en cykelsti indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen langs Stakrogevej, men den afgørelse har Natur- og Miljøklagenævnet nu ændret til et afslag.

Stien burde ifølge klageren i stedet have været anlagt på den modsatte side af vejen, hvor der ikke er kendskab til fredede fortidsminder.

Stien er anlagt på initiativ af en lokal frivillig arbejdsgruppe for at gøre deres børns skolevej mere sikker, og projektet er finansieret med LAG-midler.

Læs mere i Lyngposten onsdag.