Det blev eleverne fra Skarrild Skoles 1. klasse, der fik æren af at hjælpe Herning Kommunes borgmester, Dorthe West, med at plante det første træ i Frugthaven, et æbletræ af sorten Rød Aronia.

Herning Kommunes borgmester, Dorthe West, havde torsdag formiddag taget turen til Skarrild. Anledningen var, at Skarrild-Karstoft Landsbycenter, som udover Skarrild Skole også omfatter børnehave og vuggestue, nu kan kalde sig ”verdensmålscertificeret uddannelsesinstitution”.
Tekst + foto: Mikael Lund
- I er så vidt vides de første i Danmark, der også får daginstitutionen med, sagde borgmesteren, der også glædede sig over, at arbejdet med verdensmålene flugter fint med kommunens strategi.
Inden Dorthe West fik ordet, havde skoleleder Lars Antonsen med hjælp fra søskendeparret Klara og Frederik pakket en gave ud, som han selv kendte indholdet af i forvejen: der var nemlig tale om et skilt, der bevidner, at Landsbycenteret nu er verdensmålscertificeret.
Certificeringen blev udover borgmesterbesøget markeret med plantningen af ca. 25 frugttræer og bærbuske rundt omkring bålhytten ved sportspladsen. Samtidig tager området navneforandring, så det nu ikke længere hedder Troldehaven, men i stedet Frugthaven, fortalte skolelederen, inden Dorthe West med hjælp fra eleverne i 1. klasse gav sig til at plante det første træ, et æbletræ af sorten Rød Aronia.
Brombærtræ
Da det var klaret, var det de øvrige elever og børnehavebørns tur. Eleverne i 0. klasse var af den faste overbevisning, at de havde plantet et brombærtræ, men uanset om det udvikler sig til en busk eller et træ, blev det i hvert fald gjort efter alle kunstens regler – og skulle der komme mere nattefrost, kommer det næppe til at koste brombærbusken/-træet livet – det fik rødderne godt dækket til med både græs og mos, og så gik børnene ellers i gang med at ”gå rundt om en enebærbusk”.
Treårig handleplan
Tilbage i august sidste år blev der taget hul på en treårig handleplan, som er bygget op omkring 3 elementer: Miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, oplyser Lars Antonsen. I en hel uge blev der arbejdet med verdensmål i hele Landsbycentret, og derefter har både vuggestue, børnehave og skole haft forløb, hvor verdensmål også har indgået. Der er eksempelvis blevet arbejdet med nærmiljøet/naturen, genbrug af tøj, truede dyrearter nationalt og globalt, at spare på vand og håndklædeark, dialogisk læsning, ”Fri for mobberi”, følelser og fælles afslutning på temaugen, uddyber han og fortsætter:
- Verdensmålscertificeringen er en proces; nu er vi på vej, og vi har en plan for, hvordan vi kommer videre. Derfor har vi modtaget et certifikat, der markerer, at Skarrild-Karstoft Landsbycenter tager ansvar for at fremme den bæredygtige udvikling ved at arbejde ambitiøst og helhedsorienteret på at gøre verdensmål til en del af hele Landsbycentrets virke, og dermed bidrager vi til, at børnene bliver bedst muligt klædt på til en bæredygtig fremtid.
Skal føle ansvar
Meningen med frugttræerne og -buskene er, at børnene skal føle ansvar for at hjælpe med at passe dem, forklarer Lars Antonsen videre.
- De enkelte årgange skal plante deres ”egne”, som samtidig er en del af vores fælles hele. Udbyttet fra Frugthaven kan bruges både til madlavning og til hygge, så:
- Med dette tiltag tager vi endnu et skridt mod mere miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, lyder det fra Lars Antonsen. Blandt de næste skridt er plantning af ”Vild med vilje”, endnu en temauge samt den kommende verdensmålsgavl; Skarrilds skal tage udgangspunkt i verdensmål nr. 7, ”bæredygtig energi”.