Jeg vil gerne som det første sige, at jeg glæder mig over at vores samfund nu så småt begynder at åbne sig igen, det er der mange der har ventet længe på.
Så må man bare håbe, at de små 200.000 enkeltmands virksomheder, som efter min mening, er en af de vigtigste grundsten i den danske erhvervsmodel, og i øvrigt også fra dem vi i fremtiden skal have hovedparten af de danske arbejdspladser fra, får den hjælp de skal have.
Det er en hel generation af selvstændige vi risikerer at miste.
Hovedparten af de virksomheder er ikke drevet som aps eller A/S selskaber, men det er ejeren eller ejerne som selv står med hele den økonomiske risiko.
Selv om regeringen nu så småt åbner landet igen, og måske i næste måned åbner endnu mere, går der lang tid før økonomien igen er oppe i gear, og til den tid vil mange af de små virksomheder være lukket.
Der skal en hel anderledes hjælp til den type virksomheder, alt andet vil være en katastrofe for vores land og en menneskelig tragedie for de familier som bliver ramt.
Så til den kommunale andedam. Denne gang vil jeg ikke skrive om et emne fra voksenudvalgets område, men bevæge mig lidt ind på et andet område.
For nogle dage siden kunne jeg i avisen se at elevtallet på Grindsted Gymnasium næste år falder, det er skidt for uddannelsesmiljøet, det er vigtigt at vi som kommune gør alt vi kan, for at understøtte Campus Grindsted, og Billund kommune gør allerede meget i dag, men vi kan gøre mere. Vi kunne bl.a, efter min mening, understøtte et kollegiemiljø tæt på Campus, allerhelst på Tinghusgade, og gerne med en god beliggenhed, måske der hvor politistationen var, eller i forbindelse med Magion. Mulighederne er mange, men vi skal i gang ret hurtig ellers kan det nemt blive for sent, og hvis vi først mister nogle af vores uddannelsestilbud på Campus Grindsted får vi dem ikke tilbage igen. Så der skal handles og det er nu.

Med venlig hilsen

Robert Terkelsen
Formand for
voksenudvalget(V)
Billund kommune
Mobil 23306054