Graveren går på pension.

Af Carl Otto Daniel - Graver og kirketjener ved Ilderhede kirke, Jens Olesen går på pension til årsskiftet efter at have været ansat i Ilderhede siden maj 2001. Jens Olesen fortæller, at han har haft et godt samarbejde med menighedsrådene, både i Ilderhede og når han har afløst i Skarrild og Karstoft. Han har været glad ved jobbet neto

Stien fra Simmelvej til Sdr. Omme er efterhånden 5 år gammel. Nu tyder alt på at stien bliver ført igennem til Filskov.

På cykelsti fra Sdr. Omme til Filskov og retur

Nu lysner det for en cykelsti mellem Sdr. Omme og Filskov. For ca. 5 år siden blev der på privat initiativ oprettet en cykelsti fra Simmelvej til Sdr. Omme. Primært af hensyn til skolebørnene. Med hjælp fra Lag-midler og penge fra Landdistrikstpuljen og en stor indsats fra lodsejerne blev stien en realitet og siden har drømmen om at føre

Klima

Klimaforandringer, og især CO2 har været det altdominerende emne ved de seneste to valg. Både ved EU valget og Folketingsvalget stjal klimadebatten totalt fokus fra de mange andre problemstillinger, der ellers kunne synes vigtige, når man skulle tage stilling til hvor krydset skulle sættes. Især i forbindelse med EU valget lykkedes det for d

Fra det gamle Sdr. omme

Fra Sdr. Omme Amatørteaters forestilling tilbage i tiden: Colombo følger her Miss Marple ind til gerningstedet. ( Tüchsen og Maja Jessen )