I Billund Kommune har vi en pulje, som understøtter små projekter. Den kaldes Borger Idékassen. Den er til alle, der har en ide til et projekt ude i naturen, i parker eller lignende. Man skal selv være den centrale tovholder på projektet enten som enkeltperson eller som en gruppe borgere. Her kan man få kommunen som sparringspartner og økonomisk støtte til udvikling af de lokale miljøer i kommunen. Mange projekter kan få støtte fra Borger Idékassen, det kan være aktiviteter i naturen eller i de grønne områder i byerne. Det er et krav, at det skal være offentligt tilgængeligt. Eksempler på hvad der gives til er: shelters, naturfitness, primitive overnatningspladser, frie teltpladser, opholdsfaciliteter, afmærkning af stiruter, bord og bænkesæt, frugt- og prydtræer, insektbeplantninger og meget andet. Hvis du vil ansøge om midler, er fristen den 1. juli 2021, og der er kun denne ene runde i år. Der er et ansøgningsskema på kommunens hjemmeside. Det er bedst at kontakte Borger Idékassen for hjælp til en korrekt udfyldelse af skemaet.
Finalen i Skole OL skal afvikles i Billund i juni. Efter planen skulle 12.000 til 14.000 elever til et finalestævne, men i disse Corona-tider er det ikke muligt. Den plan, der er lagt for dette års Skole OL er, at der afvikles virtuelt Skole OL fra den 25. maj og 3 uger frem. Her kan alle klasser fra 0.-8. deltage som et hold i en række sjove og udfordrende konkurrencer på deres skoler. Skole OL er funderet af tre værdier: fællesskab, færdighed og fairplay. Der er lagt op til masser af bevægelse med alternativ bowling, siddende volley, trillebør rally og meget andet. Under afviklingen af konkurrencerne indsendes resultaterne løbende af lærerne. Resultaterne omsættes til point, som tages med til finalen den. 18. juni, hvor der kåres en vinder i hvert klassetrin. Hele finalefesten sendes direkte fra LEGO House ud til klasser over hele landet. Tilmeldingen er i fuld gang. Der er allerede tilmeldt mere end 500 klasser. Det er glædeligt med så stort et arrangement i Billund, der på trods af Corona kan gennemføres til stor glæde for de deltagende elever. Vi får som kommune også kæmpe branding ud over hele Danmark.
Et andet stort arrangement, som afvikles i Billund, er Børnenes Topmøde 2021. Det afvikles den 19.-21. september samtidig med FN’s generalforsamling i New York. Der skal nedsættes et børnepanel på ca. 80 børn fra 40 nationer. Det er både i-lande og u-lande, og sammen vil de komme med et bud på verdens udfordringer og løsninger. Der vil blive afviklet workshops i april-juni, hvor der vil blive samlet materiale til et manifest, som skal overleveres til en række statsledere. Det er faktisk en af de helt store appelsiner, der er faldet ned i vores turban. Det kan vi godt være stolte af.

Med Venlig Hilsen
Kurt Jensen
Medlem af Billund Byråd for Socialdemokraterne
Medlem af Økonomiudvalget
Tlf. 29638364