Billund Kommunes Museer fik i forbindelse med budget 2020 forhøjet deres driftstilskud og de midler har bestyrelsen valgt at bruge på at styrke den faglige ledelse med en ny museumsleder.
Og den stilling indtages fra den 10. august af Carina Serritzlew, der kommer til Billund Kommune med et flot CV fra en række lederstillinger indenfor kultur og museer.
Den nye museumsleder har aktuelt været selvstændig med Rising Culture and Business, en konsulentvirksomhed, der arbejder med kulturprojekter indenfor og på tværs af kultur, erhverv og FN’s verdensmål i Danmark og internationalt.
Inden da var hun blandt andet fra 2012 direktør for The Architecture Projekt, en national kultur- og erhvervsklynge for arkitektur og byudvikling. Og fra 2008 til 2012 var hun museumsleder på Skive Museum og afdelingschef for den kulturhistoriske afdeling | Museum Salling med fire museumsenheder og fire lokalhistoriske arkiver.
Hendes lange museumskarriere omfatter også ansættelser på Kvindemuseet i Danmark, Arbejdermuseet og Nationalmuseet samt flere kulturudvalgs- og bestyrelsesposter.
Vi har i bestyrelsen haft et ønske om at styrke den faglige ledelse med en udviklingsorienteret og stærk faglig leder, der kan forene udvikling med driften af de nuværende aktiviteter og det stærke samarbejde omkring Karensminde, det er vi sikker på, vi har fundet med Carina Serritzlew som ny leder, siger Formand for museets bestyrelse Harry Hansen.