Idrætsforeningerne under DIF og DGI i Billund Kommune tabte medlemmer i 2021. På landsplan gik foreningerne til gengæld frem, men der er stadig lang vej til medlemstallet før pandemien.
Corona-restriktionerne for idræts- og foreningslivet varede længere og var mere omfattende i 2021 end i 2020. Alligevel viser 2021-medlemstallene for Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI en fremgang på 12.101 medlemmer. Dermed har idrætsforeninger under DIF og DGI nu 2.228.776 medlemmer tilsammen.
I Billund kommune var der dog ligesom sidste år en samlet tilbagegang i de lokale idrætsforeninger. En tilbagegang, der lød på 349 medlemmer i 2021, så der nu er 12.110 medlemmer i kommunens 63 idrætsforeninger.
På trods af endnu et år med tilbagegang er der også gode historier fra foreninger med fremgang, hvor Vorbasse Tennisklub er den forening i Billund Kommune med den største fremgang i antal medlemmer. Den flotte fremgang skyldes bl.a. udvidelse af foreningstilbuddet med paddeltennis, som er blevet en populær idræt i Danmark.
”Coronaen har sat sine spor i vores lokale foreningsliv, men jeg er fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden.
Politisk har vi sidste år iværksat en række tiltag, som skulle hjælpe og understøtte foreningslivet i Billund Kommune. Vi har i en periode øget lokaletilskuddet, og foreningerne har gratis kunnet benytte deres faciliteter, og vi har øget puljemidlerne i en række puljer til at understøtte foreningerne. Og så har vi udviklet et nyt koncept, Fritidsdage, som er dage, hvor alle foreninger har mulighed for at vise sig frem for borgerne. Jeg må konstatere, at vi trods forsøget på at hjælpe og understøtte foreningerne får en tilbagegang på medlemstallet”, udtaler formand for Teknik, Plan og Kulturudvalget i Billund Kommune Simon Nicolajsen Jørgensen.
Glæde over udviklingen
Efter en årrække med fremgang og historiske 2,3 millioner medlemmer i 2019, mistede DIF og DGI knap 90.000 medlemmer på landsplan i corona-året 2020. Nu er lidt af det tabte hentet ind igen, og den opadgående medlemskurve glæder DIF, som sender kredit til de frivillige.
”Først og fremmest glæder vi os over, at frafald er vendt til fremgang trods endnu et år med corona. Der er stadig tabt terræn at genvinde i forhold til 2019-tallene, men vi er på rette vej. Her må vi igen sende en stor tak til de mange frivillige, som har gjort en stor forskel og et fantastisk arbejde ude i landets foreninger i et svært år for idrætten”, siger DIF-formand Hans Natorp.
Den holdning deler DGI, og endnu flere medlemmer skal bydes indenfor i fremtiden.
”Jo flere medlemmer idrætsforeningerne får, jo bedre er det for folkesundheden. Derfor vil vi naturligvis knokle videre for også at sikre en medlemsfremgang i de kommende år. Vi skal have alle de tabte medlemmer tilbage og helst også endnu flere med i idrætsfællesskabet”, siger DGI-formand Charlotte Bach Thomassen.
DIF og DGI kvitterer samtidig for, at kommunerne har understøttet foreningslivet økonomisk og ydet andre former for hjælp.
Visionsarbejdet fortsætter
Siden 2015 har DIF og DGI arbejdet sammen om Bevæg dig for livet-visionen med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Formålet er at gøre Danmark til verdens mest aktive nation, og i den forbindelse er der udviklet en lang række tilpassede idrætstilbud til foreninger og indgået samarbejder med 25 såkaldte visionskommuner, så endnu flere danskere bliver fysisk aktive.

Samarbejdet med kommuner, idrætsforeninger og andre partnere fortsætter, og med udsigten til at COVID-19 bliver en mindre faktor i de kommende år, forventer DIF og DGI en stigning i fremtidens medlemstal.
Fakta om medlemstal
Det samlede medlemstal for DGI og DIF på 2.228.776 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af begge organisationer. Tallet er for kalenderåret 2021 og et medlem tæller med i statistikken, når der er tale om et medlemskab i mindst tre måneder af året.
Du kan dykke dybere ned i tallene for de to organisationer på henholdsvis www.dif.dk/medlemstal og www.dgi.dk/medlemstal
Om Bevæg dig for livet
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. En ambitiøs vision, som DGI og DIF arbejder for at indfri med støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden. Bevæg dig for livet er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie og har på nuværende tidspunkt indgået forpligtende aftaler med 25 såkaldte visionskommuner. Udover kampagner, som skal give danskerne et ’kærligt puf’, tilbyder Bevæg dig for livet rådgivning og anbefalinger, events som Royal Run og en længere række tilpassede koncepter inden for diverse idræts- og motionsaktiviteter.