I Billund kommune kan vi være stolte af at der for år tilbage blev udviklet koncepter med udgangspunkt i de 7 intelligenser, som nu er anerkendt i det ganske land. Der blev udviklet pædagogik og dermed en tilgang til undervisningen, hvor det enkelte barn bliver set og hørt. Nu er en ny pædagogisk tilgang med udgangspunk i leg, kreativitet og læring ved at blive implementeret i kommunens skoler. Skolen som institution må ikke stå stille men hele tiden udvikle sig i takt med de behov som nutiden og fremtidens samfund stiller til de enkelte.
Jeg sluttede selv folkeskolen på Sdr. Omme Skole i 1969, min børn har gået der, og nu har jeg et barnebarn på skolen, og jeg må sige, at der er sket en rivende udvikling af pædagogikken og den måde børnene mødes og behandles på i perioden.
Min skole var industrisamfundets skole, mine børnebørns skole er vidensamfundets skole.
Men tilgangen til eleverne og også helt anderledes.
Da jeg gik i skole, var der nogle der lavede ballade, og ingen spurgte hvorfor, de lavede ballade.
Det gør man i dag, man forsøger at spotte, om eleverne har problemer med ordblindhed eller andet, og så sætter man ind i forhold til den enkelte, forældrene og klassen.
Det er sandeligt en helt anden nærværende virkelighed.
Hvis de øvrige skoler i Billund Kommune er lige så dygtige til at håndtere børnene, som personalet er på Sdr. Omme Skole, så er vi godt stillet i kommunen.
Jeg glæder mig over udviklingen, og jeg vil arbejde for, at udviklingen fortsætter til gavn for børnene og samfundet.

Jørgen Clement
Byrådskandidat for Venstre
Opstillet i Sønder Omme