På billedet ses Kurt Jensen, fmd. F. Gymnastik, Vivi Johnsen, best. Medlem Gymnastik samt Allan Munk Nielsen, fmd. Sdr. Omme IF.

Formand for Sdr. Omme IF Gymnastik er blev udnævnt til æresmedlem I Sdr. Omme IF. Bestyrelsesmedlemmerne i SOIF Gymnastik havde bag formandens ryg indstillet deres formand som æresmedlem. De havde skrevet en rigtig god indstilling, og den kunne en enig hovedbestyrelse bakke op om.
Kriterierne for at blive udnævnt til æresmedlem I Sdr. Omme IF er at man har ydet en ekstraordinær indsats for idrætsforeningen gennem mange år, og det må man sige at Kurt har, udtaler Allan Munk Nielsen.
Kurts bestyrelseskollegaer I gymnastikforeningens bestyrelse ville gerne overraske ham med indstilligen, og kunne af gode grunde ikke spørge ham selv, men alle andre de spurgte, mente at “Kurt – han har vist nærmest været med altid”.
Fra indstilllingen lyder det bl.a. “med sit stille sind, sin lune humor og store engagement, går han altid forrest for at sikre aktivitet I foreningen – det såvel for vores gymnaster som trænere og hjælpere.”
Og “Altid går han til opgaven stille og roligt. Han har kontakter her og der og allevegne – og finder altid nogen til at løse opgaverne – og tager ikke midnst en stor tørn selv. Aldrig sætter han sig selv forrest, han er ydmyg og det virker til, at det er en belønning nok i sig selv, når han ser børnene, der glade møder op til træning, når trænerne fortæller om gode oplevelser og når vores tilbud roses og mærker opbakning”
I Sdr. Omme IF er vi glade for at vi har ildsjæle som Kurt, og vi var rigtig glade for at vi kunne overraske Kurt en fredag I hallen omgivet af glade børn, og her udnævne samt overrække diplomet som æresmedlem til ham. Vi håber selvfølgelig at Kurt fortsætter mange år endnu I SOIF Gymnastik. Stort tillykke til Kurt slutter Allan Munk Nielsen.