Merete og Poul Erik Ander-sen har boet på Lyngvang siden 1986 – nu er huset sat til salg.

Det var en af de ting vi hurtigt fandt ud af da vi kom til byen i 1985, og vi opdagede også hurtigt at her var man altid klar til at give en hjælpende hånd

Af Villy Guldbrand Jensen -

For Merete og Poul Erik An-dersen skulle Sdr. Omme kun være en mellem station videre til nyt job, da parret i 1985 kom til byen og Poul Erik startede som uddeler i den lokale Superbrugsen på hovedgaden.
- I de første måneder boede vi i to campingvogne der stod placeret ved brugsen, fortæller Merete Andersen der først kom til byen sam-men med deres to sønner i august samme år.
Drengene skulle lige gøre deres skolegang færdig i Oksbøl, hvor parret kom fra – og som de nu 36 år sene-re flytter tilbage til.
Parret har kendt hinanden sigen skolegangen i netop Oksbøl, og har fulgtes ad lige siden.
Efter endt læretid i Oksbøl, gik turen til Frederiksborg, hvor Poul Erik fik job i den lokale Brugsen og Merete blev ansat i Krone Banken, hvor hun kunne bruge sin uddannelse fra Varde Bank i Grindsted.
- Jeg havde en kanon tid i Fredensborg, husker Poul Erik Andersen.
Jeg havde en chef der for-stod at give ansvaret fra sig og hvor jeg fik lov at udvikle mig. Blandt andet blev jeg efter få måneders ansæt-telse udnævnt til souchef, og det blev til 9 lærerige år, hvor jeg havde en lille bibe-skæftigelse: Jeg skulle skaffe personale fra Jyl-land.
- Ja, bare de sagde var Jyl-land, blev de ansat, supple-re Merete Andersen med et smil.
På et tidspunkt var der fem ansatte i brugsen i Fre-densborg der var udlært i Oksbøl.
Men efter ni år trak Vestjyl-land igen i parret, og da ud-deleren i Oksbøl ringede til Poul Erik Andersen og kla-gede sin nød over at han havde problemer med blandt andet svind i butik-ken i Oksbøl, blev teltpæle-ne igen rykket op og turen gik tilbage til Vestjylland.
- Jeg fik samtidig arbejde på turistkontoret i Oksbøl – det var både sjovt og spændende, husker Merete Andersen.
Der var ikke den ting vi ikke blev præsenteret for af turi-sterne.
De kunne f.eks. komme ind på kontoret og spørge hvad de skulle gøre – deres dra-ge sad fast i højspænding ledningerne.

Tilbage hvor de kom fra
Med rejsen tilbage til Oks-bøl i 1980 var parret tilbage hvor de havde gået i skole og haft deres ungdom.
Poul Erik er barnefødt i Oksbøl, men vokset op i Ho.
Merete stammede fra en gård ved Vejers, som i 1968 blev eksproprieret af militæ-ret.
I 1980 passede rejsen til-bage til Oksbøl med at de-res to drenge skulle starte i skole, og det passede fint med at det nu var tiden til at vende hjem igen.
Men i 1985 trak det igen i Poul Erik, og han begyndte igen at søge stillinger i bu-tikker der var større.
Her faldt valget på Brugsen i Sdr. Omme, som skulle være et step på vejen, men i stedet endte med at blive hans livsopgave.
- Jeg kom til en butik med omsætning på 8 millioner.
Og det gik kun fremad – vi havde i den grad medvind, husker han.
Og så var der et kanon sammenhold mellem de mange specialbutikker vi havde dengang.
- Vi lavede bykampe med andre byer af vores egen størrelse, og kæmpede blandt andet om hvem der kunne samle flest slipse eller sko sammen.
Så efter et par år fandt vi ud af at det var i Sdr. Omme vi skulle blive – og det har vi ikke fortrudt et eneste øje-blik, fortæller parret, der i mellemtiden havde købt huset på Lyngvang.
- Sdr. Omme har en størrel-se hvor man hurtig kommer til at kende alle, og begge vore sønner faldt også hur-tigt godt til i byen, fortæller Poul Erik Andersen, der tænker tilbage på de man-ge år i Brusen med glæde.
Desværre har udviklingen betydet at mange af de specialbutikker vi havde er væk i dag, men varerne kan stadigvæk købes i byen. Brancheglidningen har be-tydet at supermarkeder i dag sælger mange af de varer man tidligere skulle i en specialbutik for at få – så vi er stadigvæk godt dækket ind i Sdr. Omme, lyder det fra den tidligere uddelere i Superbrugsen Sdr. Omme.

Fængslet et plus
Fængslet i Sdr. Omme har været – og er stadig – et kæmpe plus for Sdr. Om-me, hvis man spørger Poul Erik Andersen.
- Vi havde i mange år en butik i fængslet. I starten solgte vi typisk chokolade, sodavand, tobak og aviser, men i slut firserne blev det indført at de indsatte selv skulle lave des mad.
Det betød at vi udvidede butikken med blandt andet køl og frost og med et langt større sortiment end tidlige-re, og det var gennem mange år en god forretning for Superbrugsen.
- F.eks. var vi oppe på at sælge 90 kasser hvidtøl om ugen, og det var en god for-retning for os.
Lige som jeg er overbevist om at fængslet også er en god forretning for vore loka-le håndværkere i dag, så jeg ser positivt på at der nu sker en stor udvidelse på fængslet, lyder det fra Poul Erik Andersen, der aldrig har oplevet problemer med de ansatte.
Og så husker han tilbage på mange sjove episoder med blandt andet Kurt Thorsen, der sad i det åbne fængsel og ofte var kunde hos Poul Erik og hans folk.
- Han var en festlig gut.
Poul Erik Andersen sluttede i Superbrugsen Sdr. Omme i 2010.
Merete var blevet ansat nogle år tidligere i postbu-tikken i butikken nogle år tidligere og fortsatte frem til 2012.

Tid til forandring
- Vi har gennem længere tid gået og snakke om at flytte tilbage til Oksbøl, hvor vi stadigvæk har mange ven-ner som vi gennem årene blandt andet har spillet kort med.
Og pludselig var det hus i Oksbøl vi kunne tænke os sat til salg, fortæller parret, der skyndte sig at købe og samtidig satte deres eget hus i Sdr. Omme til salg.
- Det gik stærkt, fortæller Merete Andersen og det var sikkert godt nok, at vi ikke skulle gå og tænke over det i flere måneder.
Parret har fået mange ven-ner i Sdr. Omme og de ven-skaber agter de at dyrke – også i fremtiden.
Så langt er der heller ikke mellem Oksbøl og Sdr. Omme!
Og så har vi slet ikke været omkring de mange timer parre har brugt på for-eningslivet og byen i hel-hed.
Poul Erik har siddet i både Borger & Erhverv samt Landsbyrådet, hvor han stadigvæk trækker et stort læs.
- Jeg er ikke så meget for at snakke om mig selv og de ting vi har gjort for byen. Det finder vi kun naturligt, at man involverer sig.
Og det må det siges at par-ret har – men nu er tiden kommet hvor andre og yng-re kræfter skal tage over – det fortjener Sdr. Omme.
Hvornår flyttebilen skal i sving lægger ikke helt fast endnu.
Vi har købt huset i Oksbøl til overtagelse 1. februar 2022, men ikke solgt vores hus på Lyngvang endnu – så datoen kender vi ikke endnu. Lyder det afslutten-de fra parret.