Så er det sidste gang i denne valgperiode at jeg skriver i Lyngposten, og jeg vil gerne takke for den mulighed som Lyngposten giver os lokale byrådsmedlemmer for, på skift af skrive et lille indlæg.
I næste periode er vi heldigvis flere lokale som har fået den mulighed, hvilket alt andet lige, bør være en fordel for os alle.
Jeg vil også benytte lejligheden, her i mit sidste indlæg som formand for voksenudvalget, til at takke alle de ledere og medarbejdere, som er tilknyttet området på den ene eller anden måde, I gør det godt.
Under valgkampen blev der, på de valgmøder jeg var til, brugt en del tid på ældreområdet og tildeling af midler til især vores plejehjem, som jeg hørte det, var de fleste enige om, at der på sigt skal flere midler ud til vores plejecentre, og personligt er jeg glad for det, for behovet er der, de er presset ude på vores plejecentre.
Det lykkes, med forskellige politiske tiltag, sidste år at hæve tildelingen til plejecentrene i kommunen med godt 22.000 kr pr plejebolig pr år, og det er et stort skridt på vejen, men vi er der ikke endnu. Der mangler, som jeg ser det, et sted mellem 10 og 15 tusind kr. pr plejebolig/borger pr år.
Sidst men ikke mindst vil jeg også takke Venstres vælgerforening i Sdr. Omme for, at de indimellem har inviteret mig med når de har holdt bestyrelsesmøder. Vi har der vendt forskellige ting, ikke mindst de lokale. Skolen, Omme-centeret, byggegrunde, hallen mv.
Vi har ikke altid været helt enige i, hvordan verden ser ud, men vi har haft gode debatter og det er den slags som flytter ting og meninger, så tak for det.

Alle Lyngpostens læsere ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Robert Terkelsen
Formand for voksenudvalget(V)
Billund kommune
Mobil 23306054